Chrániť svoje zdravie a predchádzať rizikám zranení a úrazov pri akejkoľvek činnosti, či už ide o šport,