Už viete aký druh vetracieho systému si zaobstarať?

Problematika modernej nízkoenergetickej výstavby budov sa stáva stále aktuálnejšou a potrebnejšou. Komplexné rekonštrukčné opravy starších budov sa realizujú pomocou zateplenia fasád alebo aj aplikáciou vonkajších a vnútorných zatepľovacích omietok. Vymieňajú sa okná a dvere s cieľom výraznejšieho znižovania energetickej náročnosti budov. Tieto slová sú pre prevažnú väčšinu z nás celkom známe. Viaže sa k nim ešte jedno slovo, a to vetranie a kvalitné vetracie systémy. Niekedy prehliadané, niekedy nedocenené, ale napriek tomu veľmi podstatné v snažení sa o zdravé a ekonomické bývanie.

Vetracie systémy majú vplyv na zdravé bývanie

Aj u nás sa dostáva do povedomia väčšiny ľudí, že príjemné  bývanie nepredstavuje len moderný nábytok osvetlený najnovšími svietidlami ako súčasť interiérového dizajnu domova. Bývanie v sebe nesie úskalia v podobe zvýšenej vzdušnej vlhkosti, ktorá podporuje vznik plesní. Nebezpečné sú koncentrácie CO2, ktorý zapríčiňuje únavu, malátnosť a dýchacie ťažkosti. Dlhodobé vystavenia organizmu jeho pôsobeniu môže mať aj nezvratné zdravotné ťažkosti. Mnoho bežných chorôb súvisí s kvalitou vnútorného prostredia budov. Vetranie a kvalitný vetrací systém je doslova existenčnou nutnosťou.

Ako teda vetrať novostavby a zrekonštruované budovy?

Preto dnes nie je najdôležitejšou otázkou, či vetrať alebo nevetrať novostavby a zrekonštruované budovy. Otázkou je, akými prostriedkami a prístrojmi zabezpečiť čo najlepšie, najkomfortnejšie, ale zároveň najúspornejšie vetranie týchto objektov. Na trhu je samozrejme celá škála rozmanitých vetracích systémov s rôznymi druhmi rekuperačných jednotiek. Je tu zastúpená rad centrálnych vetracích jednotiek s potrubnými rozvodmi, ktoré majú svoju históriu a svojich skalných priaznivcov. Napriek tomu si na trhu získavajú čoraz väčšiu obľubu aj vetracie systémy, ktoré nemajú potrubné vedenia. Tieto systémy sú veľmi jednoduché a ľahko čistiteľné, čo je ich najväčším prínosom.

Vetrací systém

Bývajte zdravo a komfortne.

Decentrálne vetracie systémy

Jedným z týchto moderných vetracích systémov je decentrálne vetrací systém so spätným ziskom tepla. V čom teda vlastne spočíva konštrukčná a funkčná podstata  a jednoduchosť tohoto systému? Vetracie jednotky sú tak malé, že sa celé schovajú v obvodovej stene domu. Majú keramický výmenník, ktorý má vysoko tepelne adsorpčné vlastnosti s vysokou účinnosťou a malý ventilátor. Vzduch je najprv vysávaný von z obytného priestoru, ventilátor ho ženie cez keramický výmenník do vonkajšieho priestoru.

Zdá sa vám tento vetrací systém vhodný aj pre vás?

Po určitom čase keramický výmenník už nie je schopný pohlcovať ďalšie teplo a je úplne tepelne nabitý. Ventilátor zmení smer otáčok a nasáva vzduch z vonku do vnútorných priestorov. Tento nasávaný vzduch prechádza keramickým výmenníkom, ktorý mu odovzdáva teplo, ktorým sa v predchádzajúcom cykle nabil. V tomto princípe je práve ukrytá jednoduchosť celého vetracieho systému. Aby nevznikal v objekte pretlak alebo podtlak, pracujú jednotky vždy párovo. To znamená, že jedna jednotka nasáva vzduch z miestnosti a ženie ho von a druhá zároveň nasáva vzduch z vonkajších priestorov a vháňa ho do miestnosti.