Cestovné náhrady a možnosti využitia

Podľa zákoníka práce platí, že keď vás zamestnávateľ vyšle na služobnú cestu, musí vám preplatiť cestovné, ubytovanie, jedlo, pitie a vedľajšie nutné výdavky. Konkrétna výška náhrad sa môže líšiť v závislosti na tom, či pracujete ako štátny zamestnanec, alebo v súkromnej firme. Iné sadzby sa počítajú aj pokiaľ ide o zahraničné cesty. V každom prípade by ste na služobných cestách nemali ísť do mínusu kvôli potrebám firmy. Je preto dôležité, aby ste ovládali na čo máte nárok a aké výhody vám cestovné náhrady môžu priniesť.

cestovné náhrady
Cestovné náhrady treba využívať

Cestovné náhrady aj za auto či za benzín

Pokiaľ ide o náhradu výdavkov za samotnú cestu, záleží na tom, či využijete hromadnú dopravu alebo cestujete autom. V prvom prípade by mal zamestnávateľ preplatiť cestovný lístok. Pokiaľ chcete na služobku vyraziť autom, mal by vám to šéf vopred odsúhlasiť. Keď sa tak stane, mal by vám potom preplatiť pohonné hmoty – buď sa vyplácajú na základe bločku alebo sa vypočítajú paušálnou sadzbou za kilometer. Cena paliva sa vynásobí spotrebou auta (podľa údajov v technickom preukaze) a počtom najazdených kilometrov. Ak cestujete vlastným vozidlom, mal by vám zamestnávateľ okrem nafty či benzínu preplatiť tiež jeho opotrebenie, takzvanú amortizáciu.

cestovné náhrady
Pre cestovné náhrady existuje aj aplikácia, ktorá všetko uľahčuje

Náhrady za jedlo

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľov je preplatiť zamestnancovi výdavky za jedlo (stravné). Jeho výška sa môže líšiť podľa toho, či ste zamestnancom štátu, alebo súkromnej ​​firmy. V oboch prípadoch platí minimálna hranica, štátni zamestnanci majú aj maximálny strop. Medzi minimom a maximom sa potom môže ich zamestnávateľ pohybovať ako uzná za vhodné. Samotná výška stravného sa riadi paušálnou sumou, ktorá sa odvíja od dĺžky služobnej cesty. To v praxi okrem iného znamená, že zamestnanci nemusia výdavky spojené so stravovaním nijako preukazovať. Podotknime ešte, že v dnešnej dobe existujú rôzne aplikácie a moduly, ktoré vám vypočítajú cestovné náhrady úplne presne a bez chýb. Môžete tým predísť rôznym dohadovaniam a nepríjemným situáciam.