Chov hovädzieho dobytka s pomocou minerálu klinoptilolit, ktorý obsahuje hornina zeolit

chov hovädzieho dobytka

Prírodný minerál klinoptilolit

Minerály skupiny zeolitov sú kryštalické hydratované alumosilikáty. Obsahujú vo svojej štruktúrnej mriežke katióny alkalických kovov a prvkov vzácnych zemín. Charakteristická je pre tieto minerály trojrozmerná kryštálová štruktúra.

Tieto minerály (napr. analcim, klinoptilolit, mordenit, philipsit, chabazit a mnohé iné) majú výnimočnú schopnosť vratného strácania (uvoľňovania) a adsorpcie (získavania) molekúl vody, schopnosť adsorbovať molekuly látok určitého vhodného priemeru a schopnosť výmeny vlastných mriežkových katiónov bez výraznej zmeny či deformácie v ich pôvodnej štruktúre. Preto sa okrem iných, často využívajú aj na chov hovädzieho dobytka.

Skúste pridať do vášho sena aj zeolit

Prírodný zeolit pre chov hovädzieho dobytka pridaný do krmiva mladých teliat môže vylepšiť ich zdravý rast aj stimuláciou ich chuti do jedla a znížiť tak aj výskyt hnačiek a množstvo riedkych výkalov. Asi 5% klinoptilolitu bolo pridaných do normálnej dennej kŕmnej dávky tráv a sena počas 180 dní. Zvieratá majúce takto zmiešané dávky pribrali na váhe okolo 20% viac než tie bez nej. Hoci testované zvieratá zjedli viac krmiva, náklady na krmivo na 1kg prírastku váhy sledovaných mladých teliat boli stále výhodné a ziskové.

Pri chove hovädzieho dobytka neboli žiadne škodlivé účinky zaznamenané. Výkaly testovanej skupiny teliat obsahovali o niečo menej vody a menej nestrávených častí krmiva. Výskyt hnačky a riedkych výkalov boli výrazne nižšie v zeolitom prikrmovanej skupine teliat než u tých v kontrolnej skupine bez klinoptilolitového prídavku v zmiešanom krmive.

Zeolitový substrát možno vhodný aj pre váš chov hovädzieho dobytka

chov hovädzieho dobytka

Pre chov hovädzieho dobytka sa odporúča prímes do krmiva ZeoFeed

Stále častejšie používaným zeolitovým výrobkom medzi našimi farmármi je produkt pod názvom ZeoFeed. Je to produkt z prírodného zeolitu a minerálu klinoptilolit. Jeho pestré použitie v poľnohospodárskej výrobe sa ako aditívum môže uskutočniť aj ako:

  • buď priamym zapracovaním do kompletnej kŕmnej zmesi v odporúčanej dávke pre jednotlivé hospodárske zvieratá (napr. pre hovädzí dobytok je to 150g/kus/deň)
  • ako viažuca látka na použitie ako nosič (základná zložka) pre výrobu zmiešaných kŕmnych substrátov
  • svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami má uplatnenie v terapii alebo aj prevencii hnačiek, ktoré sú hlavne spôsobené príjmom nekvalitnej potravy
  • možnosť pridávania do mledziva teliat počas prvých 15 dní po ich narodení; dochádza tak k stimulácii sliznice tenkého čreva, peristaltike (pohyb) čriev, k lepšiemu priechodu obranných látok cez stenu tenkého čreva v prvých dňoch po narodení teliat.