Čím sa zhruba líšia offshore and onshore spoločnosť?

V súčasnej dobe existuje približne 100 lokalít, ktoré ponúkajú istý druh daňových úľav pre špecifickú právnu formu spoločnosti, na ktorú sa často vzťahuje iný daňový režim, než na miestnu rezidentnú spoločnosť v danej krajine. K tomuto počtu je nutné pripočítať aj všetkých 50 Federálnych štátov USA, ktoré ponúkajú daňové oslobodenie pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli založené a sú vlastnené a spravované cudzincami.

onshore spoločnosť

Onshore spoločnosť – čo to vlastne znamená?

Offshore aj onshore spoločnosť v tej istej krajine

Ako klasický príklad rozdielu aplikácie offshore podnikania môže poslúžiť ostrovný štát Grenada, ktorý je jedným z najjužnejších Karibských ostrovov. Spoločnosti registrované ako International Business Companies/IBC/, teda offshore spoločnosti, nepodliehajú inak aplikovanej dani vo výške 30%, ale umožňujú jej nahradenie nízkou daňou paušálnou bez toho aby bolo prihliadané, aký spoločnosť mala zisk alebo obrat. Miestne vládne inštitúcie nevyžadujú vedenie účtovníctva. Naopak bežná grenadská rezidentná spoločnosť, a teda onshore spoločnosť, podlieha dani vo výške 30% zo svojich príjmov vytvorených na ostrove a musí viesť účtovníctvo.

Základná charakteristika onshore spoločnosti

Onshore spoločnosť je štandardná obchodná štruktúra založené podľa všeobecného miestneho zákona o spoločnostiach. Môže obchodovať s akýmikoľvek subjektmi z rôznych krajín. Onshore spoločnosti sú na rozdiel of offshore spoločnosti povinné platiť dane z príjmov právnických osôb v mieste svojej rezidencie, musia viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania a spravidla tiež podliehajú auditu. V posledných rokoch rastú snahy o využitie onshore jurisdikcií. Rastie dopyt po daňovej optimalizácii na báze kvalitných onshore jurisdikcií, medzi ktoré sa radia predovšetkým štáty EÚ a severnej Ameriky.

Aká je teda výhoda offshore spoločnosti pred spoločnosťami z onshore lokalít?

Vo väčšine offshore krajín nemusí nelicencovaná offshore spoločnosti viesť účtovníctvo, predkladať auditované ročné bilancie a uzávierky. Je tu absencia dane z prevodu kapitálu, kolkových poplatkov a dane z pridanej hodnoty. Percentuálne dane nahrádzajú paušálne dane a poplatky. Offshore banky striktne dodržiavajú anonymita a diskrétnosť, offshore podnikanie podporuje liberálna legislatíva. Nezanedbateľnou výhodou sú aj nízke prevádzkové náklady offshore spoločnosti.