Čo je zeolit a aké je jeho využitie

zeolithVeľmi významnou horninou, ktorá ma v praxi široké využitie, je zeolit. Zeolit je hornina vulkanického pôvodu, ktorá vznikla pôsobením vysokej teploty a tlaku na usadené vrstvy sopečného popola, pričom došlo k fyzikálnej a chemickej premene. Tento proces, počas ktorého sa vytvorila rôznorodá skupina zeolitov, prebiehal milióny rokov.

Do skupiny zeolitov patrí aj klinoptilolit, minerál, ktorý sa dostal do popredia vďaka svojim výnimočným vlastnostiam. Jeho štruktúra je tvorená trojrozmernou mriežkou. Kremičitanové tetraédre sú pospájané cez atómy kyslíka. Časť atómov kremíka je však nahradená atómami hliníka, čoho výsledkom je konštrukcia minerálu, tvorená dutinkami s kanálikmi konštantných rozmerov. Tie sú schopné zachytávať látky tuhého, kvapalného a aj plynného skupenstva. To znamená, že tento zeolit je výborný sorbent, čo sa využíva v mnohých odvetviach.

Zeolit – filtračný materiál

zeolithMikro kanáliky a dutinky spolu tvoria obrovskú plochu, na ktorú sa zachytávajú nežiadúce látky. Lyžica klinoptilolitu predstavuje čistiacu plochu o rozmere jedného futbalového ihriska. Tým, že je zeolit schopný adsorbovať nežiadúce látky, využíva sa napríklad ako filtračný materiál.  Je oveľa účinnejší ako napríklad piesok. Pri piesku totiž dochádza k filtrácii iba medzi jednotlivými zrnkami. Zeolit naopak filtruje vodu cez dutinky a kanáliky, teda je schopný toho zachytiť oveľa viac. Zeolit ako filtračný materiál sa používa na čistenie sladkej aj morskej vody, na čistenie jazierok aj akvárií. Na filtráciu nie je potrebné žiadne špeciálne zariadenie, úplne postačí normálny filter.

Čistenie jazierok a akvárií

Ak máte záhradné jazierko s rybami alebo akvárium, použitím zeolitu ako filtračného materiálu výrazne zlepšíte ich prostredie a teda rybám vytvoríte lepšie podmienky pre život. Zeolit adsorbuje nečistoty vo vode a voda bude viditeľne čistejšia už v priebehu niekoľkých dní. Pohlcuje taktiež čpavok vylučovaný rybami, fosfor, dusíkaté zlúčeniny. Pohlcuje aj ťažké kovy a organické látky. Okrem toho neutralizuje kyslú vodu, teda pH vody bude také, aké ryby potrebujú. Zeolit sa odporúča meniť každé 2-3 roky. Vyskúšajte ho a uvidíte, že s výsledkom budete spokojný.