Čo sa ukrýva pod termínom offshore spoločnosť?

Termín offshore sa skladá z dvoch anglických slov – off (mimo) a shore (pobrežie). Voľne sa dá offshore preložiť do slovenčiny rôzne, ale asi výstižný je preklad „mimo kontinetálneho pobrežia“. Presný preklad však nie je podstatný. Dôležité je, že sa týmto výrazom označujú destinácie a celé krajiny, ktoré majú veľmi priaznivý systém zdanenia známy ako daňový raj alebo je to obchodná spoločnosť založená v takej offshore krajine. Zakladanie a využívanie offshore spoločností, teda zahraničných firiem v rámci skrytého vlastníctva či zvýšenia prestíže firemnej štruktúry, je legálna a legitímna cesta a spôsob, ako efektívne zabezpečiť anonymitu vlastníckych vzťahov alebo aj posilnenie ochrany súkromného majetku.

offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť máte pod kontrolou prostredníctvom internetu

Založenie a predaj offshore spoločnosti

Medzi offshore krajiny patria nielen často mediálne diskutované niektoré ostrovné štáty, ale aj USA, Veľká Británia, Holandsko, Malta alebo Cyprus. Sú to teda krajiny s dobrou povesťou a pritom prívetivým daňovým systémom pre podnikateľské subjekty. Pre založenie offshore spoločnosti v daňovom raji je najrozumnejšie využiť služieb špecializovaných agentúr v oblasti offshore podnikania a bankovníctva. Je to cesta pomerne jednoduchá, diskrétna a najmä profesionálne zvládnutá. Pred samotným procesom založenia offshore spoločnosti býva väčšinou nutná odborná konzultácia a podrobný rozbor vášho podnikateľského prípadu a špecifických požiadaviek.

Sídlo offshore spoločnosti

Až na základe niekoľkých detailných konzultácií, vypracovaných a odovzdaných podkladov, výberu vhodnej offshore jurisdikcie a zvolenie najvýhodnejšíieho daňového raja pre sídlo offshore spoločnosti, vám danou agentúrou bude založená na mieru či predaná už pripravená ready made offshore spoločnosť. Táto spoločnosť bude bez akejkoľvek histórie obchodnej a vlastníckej. Doba založenia offshore spločnosti a odovzdanie kompletnej dokumentácie od agentúry sa pohybuje v závislosti na výbere offshore krajiny do niekoľkých týždňov.

Predaj vašej offshore spoločnosti

Rôzne typy offshore spoločností je možné samozrejme tiež ďalej predávať alebo do nich pridávať ďalšie osoby ako obchodných partnerov. Vaša agentúra priebežne zabezpečuje akékoľvek zmeny v offshore spoločnosti, napr. prevod akcií, zmeny konateľov, názvu a sídla spoločnosti a pod.