Čo sú flobertky a čo o nich vieme?

Niektorí vynálezcovia strelných zbraní sa tak dobre presadili, že produkty ich výroby nesú aj ich mená: Browning, Colt, Winchester, Thompson či Kalašnikov. Viac ako vynálezcovia alebo výrobcovia výsledky ich inteligencie a práce prichádzajú do úvahy ako typy strelných zbraní prakticky každému na svete. Nezáleží na modely, type zbrane. Postačí jednoducho meno a každému je hneď jasné o akú „vec“ ide. To isté sa dá povedať, v oveľa menších rozmeroch, o Louisovi Nicolasovi Auguste Flobertovi. Ak široká verejnosť nespozná práve jeho meno, pre milovníkov zbraní sa okamžite vyjaví obraz veľkého vynálezcu alebo typ strelnej zbrane – flobertky. Flobertky sú zbrane s malou kazetou určenou na streľbu z cieľa, niekedy je táto kazeta nazývaná guľový uzáver.

flobertky

Flobertky vynašiel Louis Noclas Auguste Flobert.

Meno Flobert sa čoskoro stalo synonymom pre salónovú alebo halovú pištoľ malého kalibru určenú pre vnútorné použitie. Jeho zbrane pomohli navždy zmeniť spôsob, akým budú streľby v budúcnosti koncipované a použité. Flobert v podstate začal cestu, ktorá vedie nakoniec k .22LR, čo ja na väčšine úrovní chrbtica športovej streľby.

Z histórie flobertky

Hľadanie modernej a pohodlnej halovej pištole v Paríži v polovici 19. storočia sa objavilo aj v knihe Alexandra Dumasa, v ktorej autor opisuje hrdinu ako vlastníka špeciálne navrhnutej zbrane (s konkrétnym popisom ako mala fungovať). Toto stačilo k tomu, aby vnieslo medzi parížskych  zbrojárov otázku, či je takúto zbraň vôbec možné reálne vyrobiť. Ak by sa niekedy takýto vynález zrealizoval, bol by mimoriadne cenný. Vďaka svojim vedomostiam a bohatým skúsenostiam v mechanizmoch a „technológii guľového uzávera“ vyvinul Flobert pištoľ, ktorá bola považovaná za lepšiu, než akýkoľvek návrh jeho konkurentov. Flobertky mu vďaka dobrej reputácii prinášajú pohodlné zisky až dodnes.

flobertky

Flobertky prinášajú vynálezcovi zisky dodnes.

Flobertky mali podľa jeho vlastných slov veľmi jednoduchú konštrukciu a veľmi jednoducho sa ovládali. Boli dostatočne výkonné na krátke vzdialenosti, najmä teda na streľbu vo vnútri. Používali sa na ne tiež veľmi cenovo dostupné munície. Neboli potrebné žiadne zložité pokyny na používanie flobertky.