Cúvacie senzory po novom pre zážitkové finále jazdy

Aj vy sa stále niekam ponáhľate, aj keď nemusíte? Či je to už silou zvyku, alebo stresom, ťažko posúdiť. Isté je však to, že za volantom sa potrebujeme maximálne sústrediť a bezpečne dôjsť až do cieľa. Aktuálne vzrastá problém tak ako v bežnej premávke, rovnako aj pri parkovaní a komfortnom cúvaní. Aj keď ste už len pár blokov od domu, nemáte vyhraté! Možnosť, že zneistiete pri niektorej pevnej prekážke za vozidlom, je stále vysoká. Viac ako dohadovať sa by sme mali upriamiť svoj záujem o cúvacie senzory, ich vlastnosti a prídavné funkcie.

cúvacie senzory
Cúvacie senzory a parkovací asistent Vertex 

Čo je základnou funkciou týchto citlivých senzorov?

Pomenovanie „senzory“ je tu na mieste, pretože disponujú snímačmi na vysielanie ultrazvukových vĺn do blízkeho prostredia a na zachytenie ich odrazu od pevných prekážok späť. V riadiacej jednotke sa vyhodnotia informácie o vrátenom signáli a výsledok má zväčša priebeh varovného pípania.

Pre cúvacie senzory sú najznámejšie zvukové upozornenia, respektíve ich súčinné pôsobenie s vizuálnymi. Umiestňujú sa v zadnom, poprípade aj v prednom nárazníku a hneď na to, ako sa s autom začnete približovať k prekážke, prevezmú „velenie“ rytmické zvuky. Dnes nie je ničím zvláštnym nájsť cúvacie senzory na mieste originálnej kľučky pri otváraní kufrových dverí. Pri minimálnej, kritickej vzdialenosti získava zvuk podobu stáleho, nepretržitého varovného upozornenia.

cúvacie senzory
Cúvacie a parkovacie senzory Vertex XD 364 LED GRAF GOLD 18mm

Ako sa v nich najlepšie vyznať?

Niektoré cúvacie senzory majú vo výbave led diódy a svoju farbu menia zo zelenej na červenú (kritická vzdialenosť). Ďalším skvelým tipom sú cúvacie senzory s podporou LCD displeja a schematickým zobrazením polohy auta so zakreslením číselných hodnôt vzdialenosti od pevnej prekážky. Signál alarmu môžete podľa potrieb korigovať, dokonca vypnúť.

Pre lepšiu predstavu o základných vlastnostiach cúvacích senzorov pripomíname, že pre max. zaznamenávanú vzdialenosť od prekážky sa udáva 1,8 až 2 m a pre nulovú (kritickú) 0,3 m. Pri prídavných  vizuálnych funkciách uvádzame aj obraz pomocných trajektórií pre parkovanie. Čiary sa jednoducho vytáčajú v smere pohybu vozidla. Ste tak lepšie navádzaní k správnemu vytáčaniu volantom. Pri takto vybavených cúvacích senzoroch nemožno povedať, že čím viac vnemov z okolia získavate, tým sa to negatívnejšie prejaví na vašej koncentrácii za volantom. Samozrejme, riadenie vozidla máme mať zvládnuté najprv my, až potom vkladať nádeje do nových technológií.