Dajte deti do školy v prírode!

školy v prírode

Školy v prírode sú zaručené zážitky pre vaše ratolesti

Škola v prírode nie je pre nikoho neznámym pojmom. Celá generácia dnešných rodičov chodila do školy v prírode a tak má táto skúsenosť v ich živote neodmysliteľné miesto. V dnešnej dobe však čoraz viac rodičov uvažuje či svoje deti pustiť do školy v prírode. Čiastočne je to preto, pretože vidia rozdiel medzi svojim správaním a správaním svojich detí v tom istom veku. Všeobecne je známe, že deti sú dnes rozmaznanejšie, menej prispôsobivé a zvyknuté na svoj komfort.

Svoje dieťa dobre pripravte

Podľa odborníkov 6 ročné dieťa zvládne aj dlhší pobyt bez rodičov. Samozrejme to závisí aj od postupnej prípravy dieťaťa. Ak nikdy predtým nebolo dieťa samé ani len pár hodín alebo pol dňa, celý týždeň môže byť pre neho šok. Veľkým prínosom pre prekonanie tejto prekážky je dôvera v učiteľku. Pokiaľ má trieda dôveru v učiteľku mnohé deti si ani nevšimnú že medzi plánovanými aktivitami a hrou so spolužiakmi nevideli rodičov. Komplikácie môžu nastať pri zaspávaní, ak deti ešte nespali mimo domu. Prípravou na túto skúsenosť môže byť pobyt u babičky, na horskej chate alebo stanovačka, kedy sa deti budú musieť vysporiadať s cudzím prostredím.

Škola v prírode ponúka pre dieťa samé výhody. Deti budú spolu 24 hodín denne 7-10 dní v týždni, takže sa tu utvára priestor pre nový druh interakcií. Deti sa navzájom lepšie spoznávajú a utužujú svoje vzťahy. Pokiaľ ide trieda do školy v prírode v prvých troch rokoch základnej školskej dochádzky, vzťahy v triede sa výrazne utužia spoločnými zážitkami a tieto vzťahy posilnia kolektív do ďalších rokov. Rodičia by nemali úzkostlivo trvať na tom, aby ich dieťa do školy v prírode nešlo, pretože sa môže stať, že ho ostatní žiaci po návrate vylúčia z kolektívu, práve kvôli chýbajúcej spoločnej skúsenosti. Samozrejme každý rodič pozná najlepšie svoje dieťa a musí sám zhodnotiť, či je jeho dieťa dostatočne vyspelé nato aby pobyt v skole v prírode zvládlo.

školy v prírode

Školy v prírode v srdci Slovenských tatier