Daňové raje a offshore spoločnosti

V ostatnej dobe je pomerne často skloňovaným termínom daňový raj. Európski politici v súvislosti s finančnou krízou často napádajú „daňové raje“. Čo teda vlastne daňový raj je? Ako daňový raj médiá radi označujú ostrovy v karibskej oblasti. Túto definíciu však treba vnímať s rezervou. Ide skôr o určité zjednodušenie a mediálne označenie celej problematiky. Daňovým rajom je ale každá krajina, ktorá poskytuje výrazné daňové výhody aspoň niektorým subjektom. Teda takmer každá z tzv. vyspelých krajín je daňovým rajom v oblasti investičných stimulov pre vybranú skupinu podnikateľov. Aj Česko, Holandsko, Cyprus, Maltu a Švédsko možno označiť za daňový raj pre holdingové spoločnosti. Nemožno teda zjednodušene tvrdiť, že offshore krajiny sú v podstate daňové raje.

daňové raje

Malta je daňovým aj dovolenkovým rajom

Offshore spoločnosť a jej podnikanie

Zastavme sa teraz pri používanom termíne offshore krajina. Pojem offshore sa dá vystihnúť tak, že je to oblasť všade mimo krajiny, v ktorej má daná spoločnosť sídlo. Podľa mnohých odborníkov však stále pretrváva všeobecne rozšírená zámena medzi „offshore podnikaním“ a miestom, kde k „offshore podnikaniu“ dochádza. Správne by sme teda nemali používať výraz „offshore krajiny“, ale „offshore podnikanie“. Offshore krajiny sú potom štáty, ktoré umožňujú offshore podnikanie. Medzi také krajiny patrí, za splnenia určitých podmienok, napríklad aj USA, Veľká Británia, Holandsko alebo Belgicko.

daňové raje

Aj Holandsko patrí medzi daňové raje

Čo je teda vlastne offshore podnikanie?

Ide o podnikanie uskutočňované v jednej krajine, ktoré sa týka podnikateľov a/alebo majetku v inej krajine, pričom úrady v prvej krajine na tieto podnikateľské aktivity z rôznych dôvodov neuvaľujú daňovú povinnosť a ani ich nijako neobmedzujú. Vytváranie daňových rajov a umožnenie offshore podnikania je teda cesta radu štátov pre prilákanie zahraničných investorov na svoje územie. Rôzne krajiny sa pritom cieľavedome špecializujú na rozdielne veci. Napríklad Holandsko, Malta a Cyprus sú známe vo vytváraní siete dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia, naproti tomu Veľká Británia a Írsko sú najlepšie v oslobodzovaní ich rezidentov od daňovej povinnosti.