Digestor s uhlíkovým filtrom a správna údržba

Digestor s uhlíkovým filtrom spadá do kategórie recirkulačných digestorov. Proces vyčistenia vzduchu, ktorý sa recirkulačne vracia späť do miestnosti, musí nutne prebiehať s použitím filtra. U odťahových digestorov, kedy ide vzduch von z budovy,  filtre potrebné nie sú. K dispozícii je niekoľko druhov filtrov, najčastejší uhlíkový, použiť sa dá ale tiež tukový alebo kovový. Kovový filter slúži na zachytávanie mechanických častí a tiež mastných nečistôt. Pre mastnoty je tiež určený tukový filter a najčastejšie narazíte na spojenie tukovo kovový filter. Životnosť týchto filtrov pre bežnom používaní je zhruba 2 mesiace, mierne ju môžete predĺžiť ich občasným vymývaním a čistením. Pri nákupe recirkulačné digestora si postrážte, či sú filtre ich súčasťou, alebo či je nutné ich dokúpiť. Uhlíkový filter zasa zbavuje nasiaty vzduch od nepríjemného zápachu a preto je nevyhnutnou súčasťou recirkulačných digestorov. Jeho životnosť je oveľa dlhšia, pohybuje sa okolo 6 mesiacov. Väčšinu filtrov je možné umývať nielen ručne, ale aj v umývačke riadu.

digestor s uhlíkovým filtrom
Ostrovný digestor s uhlíkovým filtrom zavesený na ocelových lankách

Čistiť treba každý digestor

Vzhľadom k tomu, že digestor je vystavený priamemu pôsobeniu pár a mastnôt vznikajúcich pri varení, je nutné počítať s väčším a častejším znečistením. Problémom sú najmä tukové čiastočky, ktoré sa usadzujú nielen vnútri, ale aj zvonku. Z estetických a hygienických dôvodov je preto dobré digestor umyť aspoň raz za mesiac, a to aj s použitím čistiacich prostriedkov proti mastnote. Tak ako digestor odťahový, tak aj digestor s filtrom.

digestor s uhlíkovým filtrom
Ostrovný digestor s uhlíkovým filtrom Luna

Digestor s uhlíkovým filtrom vyžaduje starostlivosť

Jemne náročnejšie na údržbu sú digestory recirkulačné, u ktorých je nutné venovať starostlivosť aj vnútorným filtrom. Zistite si z návodu, či ich je možné umývať aj v umývačke riadu, nie všetky filtre sú totiž pre tento druh umývania vhodné. Umyté filtre vkladajte späť do digestoru len úplne suché a pri ich umývaní buďte maximálne opatrní. Akékoľvek poškodenie znižuje výkon ich filtrácie a samozrejme aj ich životnosť.