ECO-Drive pre ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Tento pojem zaviedol jeden konkrétny dodávateľ monitorovacej technológie pre vozidlá ako novátorský koncept prístupu k vyhodnocovaniu telematických údajov. Dnes už si ani nespomenieme, ktorý to bol a podobnú funkcionalitu vo svojom softvéri dnes „povinne“ ponúka snáď už každý. Aj samotný pojem sa už pomaly akosi zovšeobecnil a stáva sa pre zainteresovaných samozrejmosťou.  Čo je to teda ECO-Drive?

eco-drive

Všetky potrebné údaje na jednom mieste.

Vstupné údaje pre ECO-Drive

GPS zariadenie (tracker) je malá krabička, v ktorej vďaka pokročilej miniaturizácii a integrácii je zabudované veľké množstvo senzorov. Ide o meracie prístroje rôznych fyzikálnych veličín. Vďaka vysokej miere sofistikovanosti druhej a už aj tretej generácie satelitných lokalizačných systémov (GPS, GLONASS, GALILEO) tracker v reálnom čase neustále znova a znova zameriava svoju aktuálnu polohu. Tento údaj sa ďalej spracúva. Jednoduchým prepočtom sledu niekoľkých zameraných súradníc po sebe, získame vzdialenosť, ktorú zariadenie, a teda aj vozidlo v ktorom je osadené, prekonalo po zemskom povrchu. Túto vzdialenosť porovnáme s ubehnutým časom a získame aktuálnu rýchlosť, ktorou sa vozidlo pohybuje. Ďalším prepočtom, hoci už s menšou presnosťou, dostávame zrýchlenie a orientáciu (azimut) vektoru pohybu.

Okrem základných údajov získaných analýzou zmeny aktuálnej polohy, tracker je vybavený ďalšími presnými snímačmi, ktoré dokážu merať aktuálny vektor zrýchlenia, náklon oproti rovine, atď. Tieto údaje sa ďalej zaznamenávajú do pamäte zariadenia spolu s údajmi o polohe. Pomocou ďalších zložitých výpočtov sa potom spracúvajú do komplexného súboru, ktorý slúži ako mimoriadne kvalitný záznam o pohybe vozidla, aktualizovaný niekoľkokrát za sekundu. Tento súbor dát sa priamo použije ako podklad pre výstupné údaje, ktoré ponúkne server v užívateľskom rozhraní softvéru vo forme rôznych Eco-drive výstupov. Takýmito výstupmi sú tabuľky, grafy, zostavy, hodnotenia.

eco-drive

Jazdite ekologicky a chráňte tak životné prostredie.

Pán vodič, ako to jazdíte?

Asi najvyužívanejším uplatnením týchto metód je možnosť vyhodnotenia kvality práce vodiča skúmaného vozidla, najmä za účelom efektivity vynaložených nákladov na pohonné hmoty. Nemenej dôležitým aspektom pre každého dopravcu je aj opotrebenie a prípadne poškodenie zvereného vozidla. Práve na to má kvalita vedenia vozidla vodičom radikálny vplyv. Skúsený, starostlivý a rozvážny vodič dokáže pozornou manipuláciou nielen šetriť palivo, ale aj výrazne predĺžiť životnosť mechanických súčastí vozidla. Tie totižto podliehajú obrovskému zaťaženiu a ich opotrebenie je teda veľmi závislé od prístupu k vedeniu vozidla.

Určite si takmer každý z nás spomenie na semináre vodičských kurzov v autoškolách, kde sa všeobecne zdôrazňuje princíp plynulosti. Na základe aplikovaných výstupov z ECO-drive môžeme práve posúdiť, do akej miery sa konkrétnemu vodičovi darí tento princíp v praxi uplatňovať. Môžeme si teda v prehľadných zobrazeniach skontrolovať, ako pracuje vodič s ovládacími prvkami vozidla. Či zbytočne nepridáva plyn v snahe zrýchliť, čo v konečnom dôsledku v preplnenej premávke má len jeden výsledok. Že vzápätí na to bude musieť spomaliť, brzdiť. Samozrejme aj brzdenie možno vykonať jemne alebo inak. Okrem toho, nielen na závodnom okruhu, ale aj na bežnej ceste je dôležité voliť správnu stopu pri prejazde zákrut či nerovností. Ako to vodičovi ide, môžeme skontrolovať podľa prednastavených ukazovateľov. Napríklad počet prudkých zmien smeru o viac ako 15 uhlových stupňov na 100 kilometrov. To je príklad výstupnej hodnoty systému ECO-drive, ktorý jasne vypovedá o vodičových metódach.

Vstupné údaje v praxi je možné ešte výrazne rozšíriť pripojením GPS trackera na CAN bus vozidla, prípadne externé snímače. Takto má zariadenie k dispozícii ďalšiu nekonečnú studnicu vedomostí. S ich pomocou v kombinácii s informáciami získanými internými senzormi vyhodnotenie štýlu jazdy vodiča softvér premietne veľmi presne na priebeh spotrebovaného paliva. Takýmto spôsobom už dopravca získa naozaj všetky praktické informácie. Dokáže tak zhodnotiť svojho vodiča a svoje vozidlo v porovnaní s ostatnými. To mu umožní „oddeliť zrno od pliev“.