Emisie dlhopisov – prečo investovať do firemných dlhopisov?

Firemné dlhopisy v súčasnosti ponúkajú atraktívnejšie  výnosy v porovnaní s emisiami dlhopisov vydávaných štátom. Na rozdiel od štátnych dlhopisov však  investor väčšinou podstupuje vyššie kreditné riziko. Toto riziko však možno minimalizovať výberom kvalitných emitentov firemných dlhopisov. Napríklad známych spoločností alebo firiem, ktorých záväzky sú zaistené ich majetkom. Vôbec najlepším nástrojom pre zníženie rizika je v prípade podnikových dlhopisov diverzifikácia investícií. Dá sa to docieliť nákupom niekoľkých dlhopisov z rôznych oblastí. Investícia do emisie dlhopisov úspešných firiem tak môže dosiahnuť zaujímavý výnos pri únosnej miere rizika.

emisie dlhopisov

Emisie dlhopisov je spôsob ako uložiť svoje financie.

Nielen pre konzervatívnch investorov

Zaujímať sa o emisie dlhopisov je jeden zo spôsobov ako zaujímavo uložiť časť svojich financií a dosiahnuť atraktívneho zhodnotenia. Dlhopisy sú pomerne bezpečnou investíciou pre konzervatívnych investorov, ktorým obvykle ponúkajú 100% garantovanú návratnosť. Dlhopisy sú vhodné pre tých investorov, ktorí hľadajú vyššie zhodnotenie, než ponúkajú termínované vklady v bankách. Zároveň sú ochotní prijať fakt, že na dlhopisy sa na rozdiel od depozit nevzťahuje zákonné poistenie vkladov.

emisie dlhopisov

Na emisie dlhopisov sa nevzťahuje zákonné poistenie vkladov.

Dlhopisy sú obchodovateľné na burze

Dlhopisy, alebo tiež obligácie, sú cenné papiere spravidla verejne obchodované na burze. Investor ich môže kedykoľvek predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Na cenu, a teda aj výnos dlhopisu, môžu mať vplyv aj ďalšie faktory. Napríklad pohyby úrokových sadzieb, pohyby menových kurzov alebo aj dôveryhodnosť emitenta. Preto by sa investor mal vždy zoznámiť s prospektom a emisnými podmienkami emisie dlhopisov, kde sú detailne uvedené všetky potrebné informácie.

emisie dlhopisov

Emisie dlhopisov – dlhopisy môžete kedykoľvek predať .

Emisie dlhopisov prinášajú kapitál

Dlhopisy majú definovaný pravidelný výnos s vopred stanovenou sadzbou. Buď pevne danou alebo naviazanou na vývoj rôznych veličín, akými môže byť  inflácia alebo výška úrokových sadzieb. Niektoré emisie dlhopisov môžu mať vyplatenie úrokového výnosu viazané na splnenie určitých podmienok. Dlhopisy môžete kedykoľvek predať a tak sami aktívne rozhodovať o výnose a miere rizika. Jednotlivé emisie dlhopisov sa tiež líšia termínom splatnosti. Tá býva zvyčajne 3 až 5 rokov. Investorov vždy zaujíma hodnota výnosu do doby splatnosti.