Ešte pred začatím rekonštrukcie vášho bytu

Rekonštrukcia bytu či každá väčšia oprava nehnuteľnosti je stavba, na ktorú sa vzťahuje stavebný zákon. Pred začatím rekonštrukcie bytu si zistite, či budete potrebovať povolenie, alebo stačí stavbu len ohlásiť. Stavebné povolenie budete vo všeobecnosti potrebovať, ak zasahujete do nosných konštrukcií, čo by ovplyvnilo stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť alebo jej vzhľad, pri zásahoch do rozvodov a v prípade prístavby alebo nadstavby. Ak nebudete zasahovať do nosných konštrukcií, meniť rozvody, nezmeníte vzhľad domu a nezasiahnete do práv iných osôb, stačí vám len ohlásenie drobnej stavby.

Nepodceňujte prípravu a plánovanie

rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcia bytu je veľmi často najmä o kuchyni

Koplexná rekonštrukcia bytu síce môže zvýšiť hodnoty bývania, ale nie každá rekonštrukcia musí byť dobrá rekonštrukcia. Premýšľajte zodpovedne dopredu.  V starom dome sa takáto investícia nemusí vrátiť, pretože cenu výrazne ovplyvní napríklad zanedbaný vchod či neudržiavané domy v susedstve. Urobte si prieskum trhu. Zistite si podrobne, koľko stoja práce, materiál, zariadenie, odvoz odpadu alebo aj záverečné upratovanie. Ak uvažujete o rozsiahlejšej rekonštrukcii bytu a zmene jeho dispozície, nie je na škodu obrátiť sa na architekta. Ten nájde skryté možnosti skôr ako vy. Investícia sa určite oplatí. A nepodceňujte ani výber stavebného dozoru. Môže vám ušetriť peniaze tým, že dohliadne na kvalitu práce firmy, ktorú ste si najali.

Správne načasovanie rekonštrukčných prác

Vypracovať si dobrý rekonštrukčný plán je základom úspechu. Hocijaká dodatočná zmena v priebehu rekonštrukcie bytu predstavuje vyššie výdavky a časovú stratu, preto si všetko dobre premyslite a zorganizujte. Konzultujte vopred so správcom, či sú vami plánovaná rekonštrukcia bytu zahŕňajúca stavebné úpravy možná. Ak plánujete búrať priečky, oslovte statika. V predstihu vybavte všetko potrebné na stavebnom úrade. Keď vlastníte družstevný byt, potrebujete písomný súhlas družstva s rekonštrukciou. Ak plánujete rekonštruovať prenajatý byt, platí to isté. Dohodnite si s majiteľom bytu presné podmienky. Buďte pri rekonštrukcii bytu slušní k susedom a informujte ich, či už osobne, alebo prostredníctvom oznamu na nástenke, že sa chystáte na rekonštrukciu, ospravedlňte sa za hluk a iné nepríjemnosti.

Premyslene a predvídavo

rekonštrukcia bytu

Najčastejšie sa ale zrejme rekonštruuje práve bytové jadro

Častou chybou pri rekonštrukciách bytov je unáhlený výber remeselníkov. Aj keď je to veľmi lákavé z hľadiska nižších výdavkov, nenajímajte si remeselníkov bez zmluvy. Správne formulovaná zmluva o dielo vám ušetrí kopu starostí a peňazí pri prípadných reklamáciách. Venujte veľkú pozornosť opisu prác a dodaných materiálov, inak sa vystavíte riziku zvyšovania nákladov a celému radu nedorozumení. Firma by nemala bez predchádzajúcej konzultácie a vášho súhlasu robiť nijaké náhradné riešenia. Trvajte na tom v zmluve. Tá by mala obsahovať aj technickú dokumentáciu, ceny, materiálové položky, termíny, sankcie pri ich nedodržaní a požiadavku viesť stavebný denník, ktorý bude každý deň k dispozícii. Nezabudnite uviesť aj klauzulu o odvoze odpadu.