Flobertka a jej zaujímavá história a vývoj

Jedna sa o zbraň ktorá patri medzi druhy krátkej a dlhej zbrane . Je spoľahlivá a praktická pre náboje s okrajovým zápalom.Flobertka sa vyrába s kalibrom 4mm,6mm alebo 9mm. Maximálna energia v ústi zbrane nesmie prekročiť 7,5 J. História zbrane je spájaná z menom francúzskeho puškára Louisa Nicolasa Floberta, ktorý však nestál za autorstvom tejto zbrane.  Prvé náboje boli sa skladali z nábojnice, projektilu a zápalnej zložky. Jednalo sa o zdokonalenie tzv. perkusnej zápalky , ktorá obsahovala na celej ploche jej dna zápalnú zmes a do jej ústia sa dávala olovená guľka, ktorá vážila 15g. Zápalná zmes v tomto strelive plna funkciu výmetnej náplne a projektil bol hlavne vystrelený len energiou, ktorá sa uvoľnila z horenia zápalnej zmesi. Tento typ streliva patentoval už v roku 1831 Joseph Alexandre Robert.

flobertka

Zaobchádzame s nimi tak ako s normálnou zbraňou.

Flobertka a jej vývoj

Prvé zbrane s označením Flobert sa stali pojmom pre salónové a sálové pištole. Boli to zbrane,  ktoré sa dodnes používajú v interiéroch a sú malého kalibru. Louis Flobert bol v podstate na začiatku cesty, ktorá viedla k vytvoreniu zbraní s kalibrom .22LR. Pištole Flobertky majú veľmi jednoduchú štruktúru, ľahko sa ovládajú a sú dostatočne presne na krátke vzdialenosti. Pištole vyrobené z mäkkej ocele, kde hlaveň je mohutná a Flobertov systém pozostáva z masívneho kladiva, ktorého potiahnutím dozadu sa naťahuje hlavná pružina. Tento systém nemal žiadny typ uzáveru a mal len komoru, do ktorej sa vkladal náboj. Prvé zmeny sa snažili o zdokonalenie vyťahovania prázdnych nábojov.

Flobertka

Strelivo pre Flobertky.

Manipulácia s Flobertkou

S Flobertkou zaobchádzame ako s normálnou zbraňou a preto doporučujem riadiť sa týmito základnými pokynmi! Vždy ju používajte ako keby bola nabitá. Nemierte na iné veci, ako chcete vystreliť. Predtým ako zbraň odložíte, skontrolujte či nie je nabitá. Zbraň majte vždy v puzdre nenabitú, s kohútikom v prednej polohe. Zbraň nikdy nenechávajte nabitú a bez dozoru. Pred nabitím sa presvedčte či komora a hlaveň zbrane nie je nadmerné znečistená. V každom prípade uchovávajte zbraň mimo dosahu detí a nepovolených osôb.