Flobertka – spoľahlivá a veľmi praktická strelná zbraň

Jedná sa o nenáročnú zbraň, ktorá je určená pre náboje s okrajovým zápalom. Ak by ste ju porovnali so vzduchovkou, ktorá má dosiahnutie energie na ústí zbrane až 16 J, tak Flobertka po úpravach musí mať maximálne 7,5 J.

Prečo musí Flobertka prejsť úpravami ?

Strelivo Flobert má neskutočne vysoký výkon, ktorý je omnoho vyšší než požadovaných 7,5 J. Jedná sa až o hodnoty do 39 J. Z uvedených hodnôt vyplýva, že tento druh zbrane musí prejsť úpravami, ak sa má zaradiť do kategórie D. Zbrane v kategórií D si nevyžadujú zbrojný preukaz.

Flobertka

Flobertka – revolver

Odkial pochádza názov Flobert ?

Názov sa prevzal po francúzskom puškárovi Louisovi Nicolasovi Flobertovi. Prvé zbrane značky Flobert sa stali synonymom pre sálove pištole. Jednalo sa o zbrane malého kalibru 4 mm, 6 mm, 9 mm.

Flobertka v súčastnosti

V súčastnsoti sa využíva na športovú, rekreačnú, či výcvikovú streľbu na krátke vzdialenosti. Na vzdialenosť 10 – 15 m sa odporúča 4“ a 6“ dĺžka hlavne. Pištole Flobert majú veľmi jednoduchú konštrukciu, ľahko sa ovládajú a sú dostatočne silné a presné na krátke vzdialensoti. Má mohutnú hlaveň, vyrobenú z mäkkej ocele. Systém pozostáva z masívneho kladiva, ktorého potiahnutím dozadu  sa naťahuje hlavná pružina. Pri výstrele vydáva zvukový efekt výstrelu spolu so zápachom po zhorenom strelnom prachu.

Revolver Alfa Flobert

Podmienky na predaj Flobertky a jej údržba

Flobertkové revolvery sú voľne predajné bez nutnosti akéhokoľvek povolenia. Podmienkou je jedine dosiahnutie 18 rokov. Čo sa týka údržby, tak pri tejto zbrani to nie je výnimkou. Každá zbraň potrebuje starostlivú údržbu. Rozloženie zbrane pred jej čistením je striktne dané pokynmi. Strelnú zbraň musíte namieriť do bezpečného priestoru, vyklopiť valec a presvedčiť sa, či je nábojová komora prázdna. Tento typ zbrane je nutné čistiť po každom použití čo najskôr po streľbe. V prípade dlhodobého uskladnenia sa odporúča prečistiť raz za rok.

Flobertka

Revolver 38 Florbert