Hornina s názvom zeolit a to, čo ste o nej možno nevedeli

zeolit

Jednou zo sfér, kde sa zeolit využíva najčastejšie je poľnohospodárstvo

Zeolit je hornina, ktorá sa prvý krát do povedomia ľudí dostala až približne v 18. storočí. Práve v tom období bola objavená jeho zvláštna schopnosť, že pri zahrievaní sa z neho uvoľňujú pary, čo súvisí s obsahom vody v jeho štruktúre. Postupom času boli objavené aj jeho ďalšie jedinečné vlastnosti, vďaka čomu je dnes už používaný v množstve odvetví a neustále sa objavujú nové a nové možnosti jeho využitia.

Údaje dokonca hovoria, že za rok sa na svete vyťažia až 3 milióny ton zeolitu, ktorý je následne použitý na rôzne komerčné účely. Zeolit tak našiel svoje uplatnenie napr. v stavebníctve, priemysle, poľnohospodárstve či dokonca aj v bežných domácnostiach. O tom, aké sú možnosti jeho použitia sa dozviete niečo viac v našom dnešnom článku.

Zeolit, klinoptilolit a poľnohospodárstvo

Jednou z najčastejších oblastí, kde sa zeolit používa je sféra poľnohospodárstva. Tu sa najčastejšie využíva klinoptilolit – forma zeolitu, resp. minerál, ktorý sa vyskytuje v prírode najčastejšie. Býva pridávaný ako prímes do poľnohospodárskych hnojív.

Výhodou hnojiva s prídavkom klinoptilolitu je, že jednu z najdôležitejších látok pre pôdu (draslík) uvoľňuje na rozdiel od iných hnojív postupne. Ďalej je zeolit (klinoptilolit) schopný adsorbovať až 55% svojej hmotnosti, čím sa stáva významným pri kontrole vlhkosti pôdy. Jeho použitím tak môžete zabrániť napr. aj hnilobe koreňa rastlín.

Zeolit a stavebníctvo

Zeolit, ako sme spomínali už v úvode, sa využíva aj v oblasti stavebníctva. Prvý krát bol v tejto sfére použitý v roku 1990 v Nemecku a to konkrétne ako prímes do betónu. Jeho výhodami, vďaka ktorým je ho možné využiť aj takýmto spôsobom, sú napr. zlepšenie stability betónových zmesí alebo ich vyššia síranovzdornosť. Takisto v tejto oblasti slúži na kontrolu obsahu vody v betóne, vďaka čomu umožňuje jeho pomalší postup sušenia a zvyšuje tak odolnosť voči jeho poškodeniu (prasknutiu či zlomeniu).

Jadrový priemysel

Ďalšou zaujímavou možnosťou na záver, ako zeolit použiť je odvetvie jadrového priemyslu. Tu je rozšírený najmä vďaka svojej schopnosti adsorbovať okrem iného aj rôzne rádioaktívne látky a ťažké kovy. Avšak týmto spektrum možností pre využitie zeolitu ani zďaleka nekončí…

zeolit

Zeolit je dôležitý aj pre jadrový priemysel