zeolit

zeolit

Zeolit je dôležitý aj pre jadrový priemysel