Hrad Devín je pýchou Bratislavy

Základy impozantného hradu Devín, jedného z veľmi dôležitých miest histórie Slovanov, položili Kelti už v dobách pred naším letopočtom. Mohutný hrad na skale nad sútokom Moravy a Dunaja v miestach hranice s Rakúskom má však nielen starobylú, ale aj nedávnu históriu. Hrad Devín sa nachádza asi desať kilometrov od centra Bratislavy a okrem iného sa k nemu môžu turisti dostať aj loďou.

hrad Devín
Pohľad zvrchu na hrad Devín

Hrad Devín a história v skratke

Tristo rokov pred naším letopočtom tu žili keltské kmene a po nich Germáni. Potom prišli Rimania a Devín sa stal súčasťou legendárneho obranného valu Limes Romanus. Rimania, ktorí bránili svoju hranicu na strednom Dunaji až do roku 400, tu vybudovali skutočnú pevnosť. V 6. storočí potom prišli do priestoru Devína prví Slovania a o pár sto rokov neskôr sa hrad stal základom obrany Veľkomoravskej ríše pred západným tlakom Frankov. V 13. storočí už Devín plnil ďalšie obranné úlohy – ako jeden z kráľovských pohraničných hradov hájil západné hranice Uhorska. Hrad potom bránil majetky svojich pánov, až ho v roku 1809 vyplienili Napoleonove vojská. Odvtedy je ruinou. V roku 1836 sa Devín stal miestom, kde sa prví slovenskí národní buditelia na čele s Ľudovítom Štúrom rozhodli brániť národnú identitu Slovákov. Prvý pochod Štúrovcov na Devín sa konal 24. apríla 1836 a táto tradícia sa dodržiava dodnes. Týmto dátumom sa začína na Devíne sezóna a v roku 1992 tu Slováci prvýkrát zapálili svoju vatru zvrchovanosti.

hrad Devín
Hrad Devín je ideálnym miestom pre celodenný výlet

Celodenný výlet

Výlet na hrad je možné spojiť s príjemnou prechádzkou okolo pôvodných a neupravovaných brehov Dunaja. Avšak asi najpríjemnejším spôsobom, ako prekonať zhruba desať kilometrovú vzdialenosť, je plavba loďou po rieke Dunaj. Cestujúcim sa otvára mnoho zaujímavých pohľadov na Bratislavu aj na krásnu prírodu na slovenskom i rakúskom brehu Dunaja. Z bratislavského prístaviska denne vypláva niekoľko výletných lodí, ktoré plávajú okolo Devína do rakúskeho Heinburgu a späť alebo sa otáčajú priamo pod hradom. Výlet na Devín sľubuje príjemný program na celý deň.