Kancelársky papier – vedeli ste, že má tak veľa parametrov?

Vznik samotného papieru, ako takého je datovaný  do roku 105 nášho letopočtu a to do Číny, kde sa k jeho tvorbe používala najskôr kôra moruše zmiešaná s rastlinou konope. Neskôr to boli vlákna bambusu varené v lúhu. Vznik papieru sa veľkým spôsobom zaslúžil o rozvoj spoločnosti. Postupne sa s výrobou papieru oboznámili Kórejčania, Japonci a Arabi. Papier vyrábaný v Arábii sa spočiatku exportoval do Európy až sa postupne začal vyrábať v Taliansku. To už nič nebránilo hromadnému rozšíreniu papieru do Európy a následnému budovaniu papierní. Samozrejme papier v podobe, ako ho poznáme dnes, vznikol omnoho neskôr a to už bolo ku kancelárskemu papieru len na skok.

Kancelársky papier je pojem, ktorý v súčasnej dobe pozná každý. Nie je tomu však tak dávno, čo sme na kancelársky papier písali ešte na mechanických a neskôr elektrických strojoch. V danej dobe bola jeho kvalita úmerná jeho využitiu. Nástupom počítačov však boli na kancelársky papier a jeho kvalitu kladené vyššie požiadavky. Papier musel byť jemnejší, belší, menej prašný, musel skrátka spĺňať množstvo iných a nových požiadaviek.

Nielen pre výrobcov, ale i obchodníkov sa stal lákavou komoditou,  s možnosťou zarobiť, nakoľko zavedením tlačiarní prakticky do každej oblasti spoločenského života, jeho spotreba značne stúpla. Lepšie si to dokážeme predstaviť, keď si uvedomíme, že ročná svetová produkcia papiera sa pohybuje v stovkách miliónov ton (pri započítaní aj ostatných druhov papiera).

kancelarsky-papier-2

Kancelársky papier má mnoho vlastností a parametrov

Kancelársky papier a jeho parametre

Kancelársky papier dnes už nie je len obyčajným papierom, ale musí spĺňať množstvo rôznych parametrov. Nie je to len zohľadňovanie skutočnosti, či chceme tlačiť na atramentovej, či laserovej tlačiarni, prípadne kopírke. Je tu množstvo iných atribútov a práve preto si poukážeme na niektoré základné o ktorých by sme mali aspoň informatívne čo-to vedieť.

  • Gramáž

Čo je to gramáž kancelárskeho papiera? V stručnosti povedané je to hmotnosť jedného metra štvorcového papiera. Najbežnejšia kancelárska gramáž je 80 g/m2. Avšak podľa toho na čo papier používame poznáme gramáž až 300 g/m2. Gramáži sa hovorí aj „Plošná hmotnosť“. Metodiku pri jej meraní stanovuje napr. norma ISO 536.

  • Hrúbka

Mnohí si ju pletú s gramážou, no nie je to jedno a to isté. Pri hrúbke nejde o hmotnosť papieru, ale skutočne o jeho hrúbku. Udáva sa v mikrónoch. Metodiku pri jej meraní stanovuje napr. norma ISO 534.

  • Drsnosť

Je udávaná podľa Bendtsena a zjednodušene povedané, v skutočnosti sa jedná o to aký nerovný, alebo rovný je povrch daného kancelárskeho papiera. Metodiku pri jej meraní stanovuje napr. norma ISO 8791-2.

  • Opacita

Táto hodnota nás zaujíma hlavne v prípadoch, ak chceme použiť papier k obojstrannej tlači. Opacita, čiže nepriehľadnosť a schopnosť papieru neprepúšťať svetlo. Udáva sa taktiež v percentách. Metodiku pri jej meraní stanovuje napr. norma ISO 2471.

  • Belosť, či jasnosť

Tento údaj by nás mal zaujímať hlavne pri farebnej tlači. Na druhej strane aj bežná kancelárska tlač ukáže krajšie na belšom papieri. Belosť sa uvádza v jednotkách, alebo v percentách belosti oxidu horečnatého, alebo síranu barnatého.

  • Eko

Uvedená skratka nás oboznamuje, či bol predmetný papier vyrábaný ekologickým procesom a či je šetrnejší voči životnému prostrediu.

  • Vlhkosť

Udáva sa v percentách. Je to v podstate množstvo vody, ktoré papier obsahuje. Metodiku stanovuje napr. norma ISO 287.

  • Absorbcia

Ide o absorbciu tekutiny, ktorú je papier schopný nasať. Udáva sa v gramoch na meter štvorcový. Metodiku pri jej meraní stanovuje napr. norma ISO 535.