Klinoptilolit – prírodný materiál na čistenie a úpravu vôd

Čistenie a úprava vody – sladkej, morskej, odpadovej atď. je často náročný proces nie len na investície, ale aj na prevádzkové náklady. Spôsob ako tento proces úpravy vôd zjednodušiť a finančne odľahčiť prináša klinoptilolit.

Stručná charakteristika

KlinoptilolitKlinoptilolit je minerál, patriaci do zeolitovej skupiny heulanditov. Jeho ložisko sa nachádza aj u nás, konkrétne na východe, v Nižnom Hrabovci. Zeolitové ložisko s vysokým obsahom klinoptilolitu, patrí medzi najlepšie na svete. Jeho štruktúru tvoria tetraédre s atómami kremíka alebo hliníka, ktoré sú pospájané atómami kyslíka. Aby som to príliš nekomplikovala, tak iba poviem, že výsledkom takejto štruktúry sú dutinky a kanáliky konštantnej veľkosti. Klinoptilolit je teda pórovitý minerál. Vo svojich dutinkách je schopný zachytávať látky – pevné, kvapalné aj plynné. To znamená, že klinoptilolit je výborný sorbent a veľké využitie má ako filtračný materiál.

Využitie v praxi

Klinoptilolit tým, že je to prírodný materiál, je pre životné prostredie absolútne neškodný. Naopak, napomáha k jeho očisteniu. To je veľmi vzácne najmä v dnešnej dobe, keď je príroda čím ďalej tým viac znečisťovaná škodlivými látkami rôzneho pôvodu. Škodlivé, toxické látky sa do prírody a teda aj podzemných vôd, ktoré sú pre našu existenciu veľmi dôležité, dostávajú z polí, fabrík, baní a pod. Odstraňovanie týchto škodlivín je nákladný proces, preto sa hľadajú lacnejšie a dostupnejšie metódy. Medzi nové metódy, ktoré sa používajú len niekoľko desiatok rokov, patrí čistenie práve spomínaným klinoptilolitom. Dokáže zachytiť toxíny, ťažké kovy a iné škodliviny.

Zaujímavým príkladom využitia klinoptilolitu na zachytávanie škodlivých látok vo vode, je napríklad jeho využitie vo Fukušime, kde sa po havárií jadrovej elektrárne dôsledkom zemetrasenia a ničivej vlne tsunami do vody dostalo množstvo rádioaktívneho odpadu. Klinoptilolit je schopný zachytávať aj rádioaktívne látky, preto jednou z metód čistenia morskej vody bola aplikácia zeolitových vriec. Klinoptilolit sa využíva aj pri úprave pitných vôd, vôd v jazerách, bazénoch, akváriách… No využíva sa aj v poľnohospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri čistení spalín. Jeho využitie je naozaj široké.