Krížovky online ako zábavná forma vzdelávania

Krížovky odjakživa slúžia pre zábavu, trávenie voľného času či rozširovanie vedomostí alebo jazykových znalostí. S nástupom modernej technológie dnes máme okrem krížoviek na papieri možnosť riešiť aj krížovky online. Jediné, čo k tomu potrebujeme, je prístup na internet či už cez počítač, telefón alebo tablet.

Krížovky online v škole

krížovky online

Krížovky online – vzdelávanie hravou formou

Krížovky online však nemusia slúžiť iba na vypĺňanie voľného času, môžu byť aj formou vzdelávania, rozširovania si slovnej zásoby a to najmä u žiakov základných škôl. Žiaci základných škôl, najmä žiaci prvého stupňa sa totiž na učenie nevedia tak dobre sústrediť ako tí starší a mnohé formy vzdelávania im pripadajú nezaujímavé. Preto si hľadajú rôzne iné zábavky a nedávajú pozor. Dnes sa však v školách na výuku používa aj moderná technika, teda počítače s pripojením na internet. A to deti zaujíma určite oveľa viac. Vďaka počítačom, deti môžu riešiť napríklad krížovky online a rozširovať si tak vedomosti a slovnú zásobu zábavnou formou.

Kvôli nie dobre fungujúcemu školstvu na Slovensku však mnoho detí v škole nemá ešte ani len učebnice a nie to ešte aj počítač. Preto v mnohých prípadoch takáto forma výučby nie je možná. Iniciatívni učitelia si však vhodné krížovky online môžu stiahnuť, vytlačiť a nakopírovať v potrebnom množstve.

Krížovky doma, vo voľnom čase

krížovky online

Krížovky online – sudoku

Krížovky online môžu deti riešiť aj doma, za pomoci svojich rodičov alebo i samé. Pokiaľ si nevedia dať rady s nejakým slovíčkom, jednoducho si ho nájdu v krížovkárskom slovníku, ktorý je tiež dostupný na internete. Stačí ich naučiť ako sa sním pracuje. Deti taktiež môžu riešiť sudoku, číselné krížovky, ktoré taktiež pomáhajú k rozvíjaniu logiky a cvičia pamäť. Pretože niektoré sú ťažšie a problém s nimi majú niekedy aj dospeláci, k dispozícii je niekoľko úrovní. A možno ak deti budú krížovky online riešiť často, o chvíľu im to pôjde lepšie ako nám dospelým. Treba ich len dobre motivovať a vysvetliť im, že počítať neslúži iba na počítačové hry a facebook, ale i na vzdelávanie, možno aj takouto zábavnejšou formou ako sú krížovky online.