Má vôbec kúpa ready made spoločnosti aj nevýhody?

Rozhodli ste sa pre kúpu ready made spoločnosti? Jej vlastnícky prevod je často už len technickou záležitosťou. Jednou z najväčších výhod kúpy ready made spoločnosti je možnosť začať podnikať v pomerne krátkom čase po jej kúpe. Zápis zmeny spoločníka v prípade s.r.o., resp. akcionára v prípade akciovej a európskej spoločnosti do obchodného registra, má iba deklaratórny účinok. Takýto zápis zmenu spoločníka (akcionára) nespôsobuje, len potvrdzuje už existujúci stav. Nadobúdateľ nadobúda obchodný podiel v ready made spoločnosti s ručením obmedzeným už dňom podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu.

Ready made s.r.o. alebo a.s.

Pri „predzaloženej“ akciovej alebo európskej spoločnosti, ktorá vydala listinné akcie na meno, tieto prechádzajú na nadobúdateľa podpisom zmluvy o prevode akcií. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným ako aj pri a.s. a európskej spoločnosti, ktorá vydala listinné akcie na meno, je potrebné nezabudnúť na dodržanie formálnej podmienky účinnosti prevodu voči spoločnosti. V spoločnosti z ručením obmedzeným je prevod účinný voči spoločnosti až dňom doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. V prípade akciovej a európskej spoločnosti je to dňom zaevidovania nového akcionára v zozname akcionárov.

ready made

Najväčšou výhodu ready-made spoločnosti je rýchlosť, s ktorou môžete začať podnikať.

Hlavný predmet činnosti

Akonáhle nadobúdateľ nadobúda práva a povinnosti v ready made spoločnosti môže začať s ňou nakladať a rozhodovať o zmenách v nej. Týmto dňom môže teda nadobúdateľ ready-made spoločnosti, ktorej predmet činnosti sa zhoduje s jeho podnikateľským zámerom, oficiálne začať prevádzkovať prostredníctvom tejto spoločnosti svoju obchodnú činnosť. Môže uzatvárať zmluvy, predávať tovar alebo poskytovať služby. Ak sa predmet činnosti ready made spoločnosti nezhoduje z obchodnou činností nadobúdateľa, bude potrebné tento predmet činnosti zmeniť, resp. rozšíriť.

A nevýhody kúpy ready made spoločnosti?

Základnou nevýhodou kúpy ready made spoločností je ich cena, tá je vo väčšine prípadov vyššia ako sú náklady na založenie novej spoločnosti. Nadobúdateľ takejto spoločnosti si ale v tomto prípade pripláca za možnosť rýchleho začatia podnikania.

ready made

Ready-made spoločnosť vás môže vyjsť draho. Vaša investícia sa vám však môže rýchlo vrátiť.