Kvalita života seniorov by mala byť prioritou spoločnosti

Kvalita života seniorov by mala odrážať postavenie a význam starších ľudí v spoločnosti. Niektoré krajiny a spoločnosti si seniorov vážia viac a ponúkajú im jeseň ich života takú akú si zaslúžia, iné menej. Asi najrelevantnejším merítkom tejto kvality je zdravotná starostlivosť o seniorov a výška ich mesačného dôchodku. Čo sa týka dôchodku, seniori v našej krajine určite spokojní nie sú. Pre porovnanie, v našej krajine je minimálny dôchodok vo výške 334 Eur, v Nemecku dosahuje až takmer trojnásobok a to 960 Eur. Aj keď si poviete, že Nemecko má vyspelejšiu ekonomiku, naša krajina je na chvoste rebríčka výšky dôchodkov v EU, menej už dostanú len dôchodcovia z krajín ako Rumunsko či Albánsko.

kvalita života seniorov
Kvalita života seniorov by mala byť vďakou za ich prínos pre spoločnosť

Zdravotná starostlivosť o seniorov

Môžeme povedať, že so zdravotnou starostlivosťou sme na tom o niečo lepšie ako s výškou dôchodkov. Samotné vyšetrenia a úkony sú na solídnej úrovni. Problém je akurát opäť s financiami. Seniori si musia doplácať za lieky a rôzne zdravotné pomôcky. Vo vyspelejších krajinách sú tieto položky zdarma alebo preplácané poisťovňou. Veci sa však možno začali hýbať správnym smerom, a predstavitelia vlády už sľúbili, že doplatky za lieky pre seniorov sa znížia, prípadne vymiznú úplne. Tiež by sa malo viac prispievať na nezištné zdravotné pomôcky alebo zdravotnú starostlivosť. Budeme držať palce, aby sa naši dôchodcovia toho dočkali čo najskôr.

kvalita života seniorov
Obľúbená zdravotná pomôcka pre seniorov Náramok záchrany

Vysoká kvalita života seniorov by mala byť samozrejmosťou

Seniori by mali mať možnosť zostávať aktívne zapojení do spoločnosti, odovzdávať skúsenosti mladším generáciám, mali by mať možnosť pracovať a tiež sa podieľať na rozhodnutí, kedy a ako rýchlo z pracovného života odídu. Vzhľadom na to, že seniori patria k skupinám osobitne citlivým, mali by mať prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám, ale aj nárok právnu pomoc. Samozrejmosťou musí byť rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti a nezávislosti. Svojou mierou môžeme prispieť aj my ostatní, a seniorom poskytovať pomoc a prejavovať úctu.