Kvalita života seniorov

Kvalita života seniorov odráža, okrem zdravia, psychického a emocionálneho prežívania, viaceré faktory. Ide napríklad o schopnosť adaptácie, participáciu na spoločenskom živote, spôsob trávenia voľného času, či o sociálne prostredie, resp. kvalitu sociálnych vzťahov a pod. Ak je kvalita týchto faktorov dobrá, cítia to aj seniori, a ich pocity a nálada je oveľa lepšia. Tým pádom aj práca s nimi je oveľa jednoduchšia. Pocit samostatnosti, schopnosti a možnosti rozhodovať o svojom osude je veľmi dôležitý pre psychickú rovnováhu a schopnosť vyrovnávať sa so záťažovými situáciami.

kvalita života seniorov

Obľúbený pomocník seniorov pre privolanie pomoci

Ako zlepšovať kvalitu života seniorom?

Pod pojmom zlepšovania kvality života seniorom si môžeme predstaviť všeličo. Spôsoby a možnosti sú rôzne. Od stálej opatery v rodinnom kruhu až po umiestnenie v dome pre seniorov, kde sú väčšinou lepšie technické podmienky a zariadenia pre opateru. My vám dnes dáme tip, ako sa dá aj domáca opatera uľahčiť a posunúť na vyššiu úroveň. Zariadenia a pomôcky, ktoré sú využívané v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, sú dnes už vo väčšine prípadov aj voľne dostupné na trhu. A to za vcelku prijateľné ceny. Tieto produkty a systémy zvyšujú istotu a pocit bezpečia u seniorov. Dodávajú seniorom sebavedomie a rozširujú záber a možnosti pohybu a aktivít. Vďaka týmto produktom a zariadeniam môže byť vaša práca oveľa príjemnejšia a menej náročnejšia. Keď sa teda rozhodujete, či umiestniť vášho blízkeho do zariadenia alebo starať sa o neho v rodinnom kruhu, myslite na to, že dnes mu už môžete vytvoriť aj doma profesionálnu opateru.

kvalita života seniorov

Aj takéto profesionálne sledovacie zariadnenie je dostupné na našom trhu

Prečo by nám malo záležať na senioroch

Môžeme sa stotožniť s tvrdením, že úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa spoločnosť dokáže postarať o svojich starých, chorých členov v nepriaznivých situáciách. Stratou starších ľudí stráca spoločnosť bohatstvo skúseností a tvorivý potenciál. Vážme si preto múdrosť našich seniorov, a snažme sa im poskytnúť čo najdôstojnejšie prežitie ich staroby.