Malokarpatská vínna cesta stále láka

Klimatické a geomorfologické podmienky našej domoviny umožnili našim predkom sa tu usadiť a venovať sa aktívneho hospodáreniu na pôde. Dostatočná hustota riečnej siete, kvalitné pôdne podmienky a pracovitosť miestnych osadníkov. To všetko podmienilo chov hospodárskych zvierat a pestovať nielen pre vlastnú spotrebu pestré kultúrne plodiny. Tá pracovitosť a húževnatosť si vyžadovalo pestovanie vínnej revy. Výsledkom boli svahy pokryté vinohradmi. Vinohradníctvo samozrejme zažíva aj dobré aj horšie časy. V ostatnom období, aj vďaka rozmáhajúcemu sa regionálnemu turizmu,  sa objavovali a objavujú snahy obnovovať pestovanie, spracovanie a predaj lokálnych vín. Vznikla aj myšlienka budovať vínne cesty aj ako ponuka cestovných agentúr pre dovolenkárov. Na našom území od západu až na východ je dnes až osem zaujímavých vínnych siest. Jednou z nich je aj Malokarpatská vínna cesta.

Malokarpatská vínna cesta
Malokarpatská vínna cesta vám odtají pekné vínne pivnice

Malokarpatská vínna cesta plná histórie 

     Miestni podnikatelia a aktivisti sa rozhodli vybudovať túto vínnu cestu v úprimnej snahe upozorniť na malokarpatský región. V širšom meradle a súvislostiach predstaviť ho nielen  nášmu ale postupne  po kvalitnom marketingu  zahraničnému návštevníkovi. Upútať svojou ponukou naše aj zahraničné cestovné agentúry. A po rokoch trpezlivej práce sa to aj podarilo. Malokarpatská vínna cesta toho ponúka návštevníkovi skutočne dosť. Návštevník  si má z čoho vyberať a rozhodnúť sa, čo chce vidieť. Na čo sa počas kratšej alebo dlhšej dovolenky  zamerať. Tradícia vinohradníctva a vinárstva, dávna história  bohato zastúpená starobylými pamiatkami. Zachovaný folklór a rázovitosť vinohradníckych domov a vínnych pivničiek. To všetko charakterizuje  Malokarpatskú vínnu cestu  spestrenú kulinárskymi špecialitami, zaujímavou flórou a faunou.  

Malokarpatská vínna cesta
Malokarpatská vínna cesta je dokonalým relaxom

Tradičným centrom je Pezinok 

     Za centrum malokarpatského regiónu sa tradične považuje Pezinok. Po prehliadke historického jadra možno navštíviť viacero pivníc a vinoték. Hneď vedľa Pezinka je obec Slovenský Grob Má síce menej vinohradov, ale veľký odbyt miestneho vína, ktoré sa vypije k pečeným husiam. Je to jedna z gurmánskych lákadiel aj Malokarpatskej vínnej cesty. Cez obec Vinosady sa z Pezinka dostávame do Modry. Centra výroby svetoznámej majoliky.  Pezinok aj Modra sú mestá, kde okrem tradície pestovania vínnej revy  miestni žijú aj kultúrnymi podujatiami. Prejavuje sa to dlhoročne na jeseň na početne najväčších podujatiach  tzv. vinobraniach.