Niektoré aplikácie zeolitu pri chove hovädzieho dobytka

zeolit

Zeolit sa v poľnohospodárskych farmách hovädzieho dobytka používa ako prímes do kŕmnych zmesí…

V dobre fungujúcich produktívnych poľnohospodárskych fariem hovädzieho dobytka môže mať prírodný zeolit  rôzne  možnosti použitia. Od tej klasicky používanej zeolitovej prísady do kŕmnych zmesí dobytka,  až po  prevenciu mliečnej horúčky kráv tesne po pôrode, chorobe kráv tzv. ketóze  či hnačkových ochorení teliat.  Zeolit zohráva pozitívnu úlohu v  ochrane voči toxickým  kovom, v znižovaní plynového znečistenia v uzavretých hospodárskych priestoroch, ako aj pri niektorých toxických ochoreniach chovaných hospodárskych zvierat.

Zeolit ako minerálny doplnok do kŕmnych zmesí

   Zeolitový substrát je možno vhodný aj pre váš chov hovädzieho dobytka.  Je to surovina obsahujúca hlavne prírodný zeolitový mineral klinoptilolit. Jeho pestré použitie v živočíšnej poľnohospodárskej výrobe sa ako prídavok môže uskutočniť aj ako:

 • buď priamym zapracovaním do kompletnej kŕmnej zmesi v odporúčanej dávke pre jednotlivé hospodárske zvieratá (napr. pre hovädzí dobytok je to okolo 150g/kus/deň),
 • zeolit ako viažuca látka s použitím ako nosič pre výrobu zmiešaných kŕmnych substrátov pre dobytok,
 • svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami má zeolit uplatnenie v terapii alebo aj prevencii hnačiek hovädzieho dobytka, ktoré sú hlavne spôsobené príjmom nekvalitnej potravy,
 • možnosť pridávania zeolitového substrátu do mledziva teliat počas prvých dní po ich narodení,
 • zeolity nenahrádzajú v krmive živiny, ale sú transportným médiom chemických prvkov, ktoré sú potrebné pre normálnu činnosť živých organizmov;
 • prírodný zeolit funguje ako nosič živín.

Podstielky s pridaným zeolitom

 • prírodný zeolit klinoptilolitového typu priamo na podlahe stajne pod hospodárskymi zvieratami môže podstatným spôsobom prispieť k celkovému zlepšeniu životného prostredia chovaných zvierat ako aj personálu starajúceho sa o tieto zvieratá,
 • kvalitnou podstielkou s pridaným minerálnym substrátom na zeolitovej báze sa dá predchádzať vzniku nebezpečných hnačiek chovaných zvierat,
 • vďaka unikátnym vlastnostiam prírodného zeolitu klinoptilového typu zabezpečí tento substrát pridaný do podstielky/steliva vo vašich hospodárskych chovných priestoroch menej nepríjemného zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie životné podmienky chovaných zvierat.
zeolit

…ale tiež ako súčasť podstielok/steliva

Úprava zloženia a kvality hnoja

 • je dôležité používať také kŕmne zmesi s pridanými zeolitovým substrátom, ktorý už primárne v zažívacom trakte zvierat  dobre vplýva na charakter, zloženie a kvalitu exkrementov hovädzieho dobytka,
 • ošetrovanie hnoja (výkalov, exkrementov, močovky) už pri jeho skladovaní mimo chovných priestorov; pridávaním rôznych prísad, prekrývanie skládok hnoja krytmi z rôznych materiálov (slama, plasty, drevo, vrstvy prírodného zeolitu),
 • pridávaním klinoptilolitu do stravy hovädzieho dobytka sa zlepšujú charakteristiky ich výkalov, pretože sa v závislosti od množstva pridávaného prírodného zeolitu znižuje obsah vlhkosti vo výkaloch.
Prečo práve klinoptilolit?

      Zo skupiny zeolitových minerálov je najčastejším a najrozšírenejším práve klinoptilolit.  Je vhodný pre mnohé praktické využitia v poľnohospodárskej výrobe, ktoré sú v podstate založené hlavne na týchto vlastnostiach prírodných zeolitov: vysoká schopnosť iónovej výmeny, spätná schopnosť hydratácie a dehydratácie, vysoká schopnosť sorpcie plynov, vysoká tepelná stabilita, odolnosť voči agresívnym médiám, katalytické vlastnosti a nízka hustota kryštálov.