Nízkoenergetické domy

nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy šetria náklady na energie

Nízkoenergetické domy (NED), ako už z ich názvu vyplýva, sú domy, ktoré na vykurovanie spotrebujú oveľa menej energií, než bežné domy. Aby sa dom mohol označiť za nízkoenergetický, hodnota spotreby tepla na vykurovanie nemôže presiahnuť 50 kWh/m2 za rok (spotreba súčasných stavieb je 80-150kWh/m2, u starších stavieb je to až 250 kWh/m2 za rok). To je v podstate taká jediná podmienka. Nízkoenergetické pritom nemusia byť iba samotné domy, ale i školy, úrady, hotely, nemocnice…

Výhody a nevýhody

Nízkoenergetické domy majú niekoľko výhod. Určite však nie je prekvapením, ak tou najväčšou je úspora nákladov na vykurovaní. A to hlavne dnes, keď cena za energie neustále stúpa. Hoci na stavbu takéhoto domu sú potrebné určité vstupné náklady (cca o 15% vyššie ako pri stavbe bežného domu), samozrejme závisiace od veľkosti domu, použitých materiálov a taktiež zvoleného zdroja vykurovania, investícia sa určite oplatí. A to preto, že vďaka ušetreným energiám (až 60% ročných nákladov) sa vráti už v relatívne krátkom čase.

Medzi hlavné nevýhody patria už spomínané zvýšené náklady na naprojektovanie a stavbu domu. Nízkoenergetické domy totiž na to, aby spĺňali svoj účel, musia splniť najdôležitejší bod a tým je správny návrh celého systému. Toto je potrebné nechať na skúseného odborníka, pretože zistiť, že systém, do ktorého sa investovali nemalé peniaze nefunguje a má až negatívny vplyv na obyvateľov domu, nemožno označiť inak, než za zúfalé.

Čo pomáha šetriť energie?

nízkoenergetické domy

Typická je vysoká miera presklenia

Nízkoenergetické domy často bývajú z veľkej miery presklené špeciálnymi oknami, vďaka ktorým sa môže lepšie využívať slnečné žiarenie a získavať sa z neho energia. Domy sú viac presvetlené, vzdušné a pre svojich obyvateľov veľmi príjemné. Nevyhnutná je samozrejme dostatočná miera zateplenia, ktorá je hlavným kritériom štandardu nízkoenergetických domov.

Tepelná izolácia znižuje súčiniteľ prestupu tepla, čím sa zlepšujú tepelno-technické vlastnosti domu a znižuje sa jeho energetická náročnosť. Okrem špeciálnych okien a tepelnej izolácii býva v nízkoenergetických domoch často využívaná aj riadená vzduchová výmena s rekuperáciou, ktorá sa okrem toho, že je súčasťou vykurovacieho systému, stará aj o výmenu vzduchu a zlepšuje hygienu priestoru. Výber zdroja tepla nie je nijako limitovaný, je teda možné si zvoliť niektorú z dostupných možností (vykurovanie elektrinou, plynovým kotlom, kotlom na drevo, krbom, pecou atď.).

Nízkoenergetické domy budú podmienkou

Hoci nízkoenergetické domy sú vo vyspelejších krajinách ako napr. Nemecko, Švajčiarsko či Rakúsko už bežnou záležitosťou, u nás tento trend ešte nenašiel až takú obľubu. Nevedno prečo, no keďže tepelno-technické normy sa stále sprísňujú, je isté, že v priebehu niekoľkých rokov sa budú stavať už len stavby, ktoré majú výrazne nižšiu spotrebu energií, než tie súčasné.