Odštepný závod je organizačná zložka aj offshore spoločnosti

Pod označením odštepný závod sa dnes rozumie organizačná zložka podniku, ktorá sa ale riadne zapisuje do obchodného registra. V zápise sa však jasne musí uviesť formou dodatku, že sa jedná práve o odštepný závod. Je to však organizačne, majetkovo a tiež účtovne oddelená časť materského podniku majúceho sídlo hoci aj v nejakej typickej offshore krajine. Podnikateľské aj organizačné pôsobenie sa v tejto štruktúre riadi vnútornými predpismi alebo inými úkonmi.

odštepný závod

Odštepný závod v offshore krajine

Zahraničné odštepné závody

Odštepný závod môže byť založený kdekoľvek, u nás doma u susedov alebo kdekoľvek inde aj v tzv. krajinách označovaných ako daňový ráj. Najmä zahraničné odštepné závody sú veľmi populárne, pretože umožňujú ľahšie preniknúť práve na zahraničný trh bez toho, aby sa museli v danej krajine zakladať offshore spoločnosti. Pobočka firmy je však odštepným závodom len vtedy, keď je zapísaná do obchodného registra v danej krajine.

Obchodný názov odštepného závodu

Tento charakteristický typ organizačnej zložky akéhokoľvek podniku má vykazovať svoju hospodársku a aj funkčná samostatnosť, pretože sám podnikateľ ho urobil svojou pobočkou. Názov odštepného závodu môže byť odlišný od samotného názvu firmy a nemal by však pôsobiť nejakým spôsobom zavádzajúc a klamlivo. Vo svojom názve sa môže zmieniť a uviesť tiež právna forma obchodnej korporácie. Určite si netreba zamieňať odštepný závod napríklad s klasickou formou podniku. Táto organizačná a právna forma podnikania určite nemá vo svojej podnikateľskej činnosti takú voľnosť a možnosti. Legislatíva sa aj v podnikateľskom prostredí ale stále mení a vyvíja, ak preto chcete odštepný závod zriadiť, oplatí sa obrátiť na špecialistu.

odštepný závod

Offshore spoločností je stále viac

Odštepné závody sú aj v domácom slovenskom prostredí

Ak chce nejaká zahraničná spoločnosť či podnik vstúpiť na náš trh, robí to samozrejme aj zriadením svojich odštepných závodov na našom území. Pokiaľ zahraničné aj offshore spoločnosti chcú podnikať na slovenskom trhu, mali by dobre poznať nielen zvyklosti svojich budúcich zákazníkov ale aj miestny účtovný a právny systém. Viac info nájdete aj TU.