Offshore bankový účet je neoddeliteľnou súčasťou offshore podnikania

Offshore spoločnosti aj bankovníctvo s ním spojené je špecifickou oblasťou podnikania. Ak chceme do tejto oblasti čo najplynulejšie preniknúť, je dôležité si ujasniť niekoľko základných pojmov. Offshore bankový účet sám o sebe umožňuje zachovať právo na súkromie a zvýšiť zabezpečenie finančného majetku.

offshore bankový účet

Offshore bankový účet je finančne výhodný

Offshore bankovníctvo

Offshore bankovníctvo je súčasťou offshore podnikania. Každá spoločnosť založená na účely ekonomickej činnosti spravidla potrebuje k svojmu fungovaniu bankový účet, na ktorý môže prijímať peňažné prostriedky. Nie všetky banky však otvoria bankový účet pre offshore spoločnosti a spoločnosti s vlastníkmi z tzv. daňového raja. Práve pre túto špecifickú oblasť podnikania sa niektoré banky špecializujú. Ako offshore banky označujeme bankové inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie bankových služieb pre osoby, ktoré nie sú rezidenti daného štátu.

Offshore bankový účet

Offshore bankový účet je spravidla bežný účet otvorený v niektorej z offshore bánk. Hlavnou výhodou takéhoto účtu je, že môže byť otvorený na anonymne vlastnenú offshore spoločnosť. Aj keď vplyvom globálnych ekonomických zmien si už nemožno účet otvoriť úplne anonymne, stále existuje mnoho spôsobov pre zachovanie práva na súkromie. Ako offshore banky označujeme zahraničnej banky založené v offshore jurisdikciách, ktoré môžu poskytovať svoje služby len subjektom, ktoré sú ne-rezidenti štátu, v ktorom je banka založená.

Na čo sa dá využiť offshore bankový účet?

Bez bankového účtu sa v dnešnej dobe nezaobíde žiadna firma. Hoci to na prvý pohľad nemusí byť úplne zrejmé, offshore banky neponúkajú účty iba spoločnostiam, ale aj fyzickým osobám, ktoré tak môžu využívať výhody, ktoré zo založenia účtu plynú. Najvýraznejším a najčastejšie vyhľadávaným dôvodom je ochrana anonymity a majetku majiteľa účtu, keď banky neposkytujú žiadne osobné údaje tretím stranám. Ďalej je tu možné dosiahnuť na vyššie výnosy z úrokov, ktoré navyše nepodliehajú zdaneniu. Pri založení offshore účtu nie je nutná fyzická prítomnosť klienta a celý proces ovládania účtu je riadený cez internetové a telefonické bankovníctvo.