Offshore banky a anonymita ich klientov

Offshore bankovníctvo vo svojej dnešnej podobe predstavuje veľmi silnú konkurenciu pre kontinentálny onshore finančný sektor, aký poznáme napríklad zo Švajčiarska, Luxemburska či Rakúska. To aj napriek občasným mediálnym protirečivým diskusiám.  Mnoho offshore bankových spoločností často ponúka podstatne kvalitnejší servis pre majiteľov offshore bankových účtov. Je to kvôli tomu, že tieto spoločnosti nepodliehajú prísnym reštrikciám zo strany miestnych úradov ako klasické onshore banky. Klienti offshore banky si môžu založiť a používať svoj účet za výhodnejších podmienok s celým radom nadštandardných služieb. Napríklad homebanking, ovládanie účtu pomocou PC či faxu, alebo internetové bankovníctvo a eCommerce. Takéto offshore krajiny sa zvyknú označovať aj ako daňový raj.

Daňový raj – Seychely

Podnikanie offshore banky má mnoho výhod

Prevážna väčšina offshore bánk nepodlieha zdaneniu, zrážkovým daniam, rôznym kolkovým a daňovým poplatkom za vystavené šeky či iným formám daňového zaťaženia. Naopak onshore banky ich majú zahrnuté vo svojich podmienkach vedenia a spravovania účtov pre svojich klientov. Offshore banky prinášajú okrem kvality služieb aj anonymitu a diskrétnosť, čo predstavuje pre klienta celkom novú koncepciu bankovníctva. Už veľa rokov sa takýmto finančným službám zvykne hovorievať offshore banking alebo aj international private banking.

offshore banky

Stačí sa poradiť s odborníkmi!

Anonymita a utajenie informácií

Offshore banky podnikajú v rade lokalít známych aj ako daňové raje  podľa  predpisov a podmienok, ktoré sú veľmi často podstatne liberálnejšie a voľnejšie ako v rade klasických onshore jurisdikciách.  Veľmi dôležitým a  výrazným faktorom offshore bankovníctva je dôrazná anonymita a utajenie informácií o majiteľoch účtov. Určite akýkoľvek investor a vkladateľ majúci bankový účet na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorou často je aj offshore spoločnosť, takýto prístup a atmosféru určite ocení a uvíta. Je dôležité si uvedomiť, že offshore banky sú plne rešpektovanými subjektami v globálnej bankovej medzinárodnej komunite. Dôkazom tohto tvrdenia je aj fakt,  že drvivá väčšina významných medzinárodných bánk má svoje pobočky a filiálky v niektorom z daňových rajov. Poskytujú tu širokú škálu služieb, ktoré sú mimo zákonnú spôsobilosť kontinentálnych prísne regulovaných onshore bánk.