Čo sa skrýva pod pojmom offshore spoločnosti?

Pod pojmom offshore spoločnosti chápeme firmy, ktoré majú sídlo spoločnosti  v zahraničí – najčastejšie so sídlom priamo v daňovom raji – medzi najatraktívnejšie daňové raje patria destinácie ako Cyprus, Seychely, Belize, Hong Kong, Panama ale aj Holandsko, Veľká Británia či USA.  Tieto krajiny lákajú podnikateľov z celého sveta na veľmi výhodné podmienky týkajúce sa daňových poplatkov. V niektorých daňových rajoch dokonca počet založených offshore spoločností presahuje počet domácich obyvateľov. Príkladom sú Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy či Lichtenštajsko.

Offshore spolocnosti a danovy raj v Holandsku

Holandsko patrí k najatraktívnejším daňovým rajom.

Offshore krajiny majú svoje špecifiká

Prijatím špeciálnych legislatív a zákonov postupne vznikali početné offshore banky a finančné centrá. Tie sú v súčasnosti vybudované a fungujú približne v 100 štátoch. Odhaduje sa, že až viac ako 60% svetových peňazí je priamo a nepriamo držaných v offshore krajinách.  Každá offshore krajina je však špecifická a má vlastné zákony a podmienky na podnikanie. V niektorých krajinách sa napríklad nemôžu vykonávať obchodné aktivity, ako je napríklad bankovníctvo či poisťovníctvo alebo je potrebné pre určité činnosti získať licencie.

Offshore spolocnosti v Hong Kongu

Každá offshore krajina má svoje špecifická a vlastné zákony pri zakladaní offshore spoločnosti.

Založenie offshore spoločnosti

Na Slovensku či v Čechách sa už veľa firiem zaoberá zakladaním offshore spoločností a poradenstvom. Výhodou offshore spoločnosti sú minimálne administratívne povinnosti a v niektorých krajinách nie je vôbec potrebné predkladať účtovné výkazy, daňové priznania či zápisy do registrov – neexistuje tu  teda žiadna povinnosť voči domácim úradom. Vo väčšine krajinách je ale potrebné raz do roka podať daňové priznanie, ktoré však už veľa takýchto firiem za vás urobí a vy sa tak naplno môžete venovať len a len vášmu biznisu v krajine, ktorá podporuje podnikateľské aktivity priaznivými zákonmi a prostredím pre podnikanie.

Offshore spoločnosti a daňové raje

Výhody offshore spoločností sú spojené najmä s daňovými výhodami a vysokou anonymitou vlastníka spoločnosti.

Najväčšie výhody offshore spoločnosti

Medzi najväčšie výhody offshore spoločnosti patria daňové úspory, ochrana majetku pred nárokmi budúcich veriteľov a vysoká anonymita vlastníka spoločnosti. Riadenie offshore spoločnosti je teda jednoduchšie, pretože sa nevyžaduje jej audit ani predkladanie účtovných záznamov. Offshore spoločnostiam sa teda ľahšie dosahuje finančná stabilita a výkon na trhu. Ak chce spoločnosť obchodovať v medzinárodnom rozsahu, dá sa tvrdiť, že takáto spoločnosť bude musieť v dnešnom konkurenčnom svete využiť výhody, ktoré tieto daňové raje ponúkajú.