Online školenia majú zelenú

Tradičné školenie alebo turnusové vzdelávanie je séria stretnutí a prednášok, ktorých cieľom je oboznámiť účastníkov s informáciami na danú tému. Poskytnúť im aktuálne údaje, vedomosti a zručnosti v danej oblasti.  Spravidla ide o sériu prednášok či praktických cvičení preložených prestávkami na kávu, obedovým menu alebo krátkym oddychom. Prihlásení účastníci sú fyzicky prítomní, počúvajú striedajúcich sa lektorov. Čo je teda to online školenie?

Online školenie sa môže taktiež uskutočniť počas celého dňa. Pokiaľ je dobre pripravené, môže byť efektívne a zaujímavé. Môže mať aj workshopovú a interaktívnu formu. Môže zahŕňať cvičenia, individuálnu a skupinovú prácu. Podobne ako to je pri tradičnom tréningu, ktorý poskytuje priamy kontakt. Nie všetky skupiny prihlásených účastníkov  sa však môžu vzdelávať a komunikovať úplne rovnakým spôsobom ako je to v prípade online verzie školenia. Ak sa odborne postaráme o kľúčové otázky a správne pripravíme naše online školenie, odhalí svoje veľké výhody pre školiteľa aj pre účastníkov.

online školenia

Ako si pripraviť zaujímavé online školenia

Máte zaujímavý nápad na online školenie? Teraz je vhodný čas na jeho implementáciu, pretože aj v tomto období trh známy ako e-commerce neustále rastie a získava na popularite. Mladí ľudia, mamičky na materskej, zamestnávatelia aj zamestnanci a manažéri. Tí všetci majú chuť vzdelávať sa, získavať online vedomosti a rozšíriť si takouto formou vzdelávania sa svoje možnosti a nadobudnúť kvalifikáciu. Záujemcovia  majú možnosť vybrať si z nasledujúcich základných foriem online školenia:

  • školenia v online prostredí vo forme webinárov,
  • online video kurzy alebo aj,
  • online školenie v podobe e-learningu.
online školenia
Digitálnemu svetu sa nevyhli ani veľké konferencie

Ponuka online školení je veľká a pestrá

Školenia online, či už celodenné alebo vo forme kratších webinárov či e-školení, sa postupne výrazne presadzujú vo svete profesionálneho vzdelávania. Webináre sú najjednoduchšou formou školenia v digitálnom prostredí. V úplne základnej verzii si ich môžete zorganizovať aj s minimálnymi finančnými výdavkami len s pomocou niektorej zo všeobecne dostupných online komunikačných platforiem. Môže to byť dobrý začiatok pre vaše online školenia a propagácie. Ak chcete príprave online kurzu venovať trochu viac, porozmýšľajte nad vytvorením video školenia. Jeho príprava bude prácnejšia a časovo náročnejšia. Je to však investícia, ktorá sa môže z dlhodobého hľadiska vrátiť.