Pištoľová kuša je vhodná pre začínajúcich strelcov

Kušu je možné veľmi stručne charakterizovať ako mechanickú strelnú zbraň, ktorá svojou konštrukciou umožňuje vystreľovať mechanickou silou šípy s kovovými hrotmi. Kuša zohrala veľkú úlohu ako vojenská strelná osobná zbraň v stredovekých vojnách. Ako lovecká zbraň sa používala až do 18. storočia. Táto strelná zbraň je založená na princípe luku, má však silnejšiu tetivu na oveľa pevnejšom tele podobnom pažbe pušky. Alebo pištole v prípade pištoľovej kuše určenej hlavne na zábavnú rekreačnú streľbu na krátku vzdialenosť.

pištoľová kuša

Klasická pištoľová kuša

Pištoľová kuša je určená hlavne na relaxačnú streľbu

Skúsení milovníci streľby z rôznych konštrukčných typov kuší vrelo doporučujú, že ak ste skôr začínajúci strelec, potom je samozrejme rozumnejšie začať strieľať a testovať svoje schopnosti s menšou kušou. Asi najlepšie je na začiatok zaobstarať si tzv. pištoľovú kušu, ktorá si nevyžaduje toľko sily k naťahovaniu. Treba ale počítať s jej kratším dostrelom, menšou presnosťou pri streľbe na vzdialenejšie ciele a limitovanou výkonnosťou vzhľadom na jej konštrukciu a veľkosť. Môžete z nej strieľať s bežnými šípmi pre kuše, ale aj s kovovými guličkami podobnými brokom.

Pištoľová kuša nie je určite hračka

Pištoľová kuša sa určite hodí pre začínajúcich strelca. Väčšina dostupných modelov sa vyznačuje výbornou ovládateľnosťou a dobrou presnosťou streľby šípkami do vzdialenosti asi 20 metrov. Sila naťahovanie je tu nízka, takže tento typ kuše sa hodí aj pre deti a juniorov. Ešte pred kúpou pištoľovej kuše je ale potrebné si uvedomiť, že pištoľová kuša nie je hračka, ale je to účinná ručná zbraň schopná pri neopatrnom a nevhodnom zaobchádzaní spôsobiť vážne zranenie. Pri používaní kuší deťmi je nutný dozor dospelej osoby. Je potrebné dodržiavať základné pravidlá pre zaobchádzanie so zbraňami (streľba do bezpečného priestoru, nenechávať zbraň nabitú a natiahnutú). Rovnako je nutné dodržiavať základné pravidlo a nestrieľať nikdy naprázdno. Výhodou je jej malý rozmer a veľmi nízka hmotnosť v porovnaní s klasickými kušami. Pištoľová kuša sa občas objavuje aj vo výbave špeciálnych armádnych jednotiek.