Plavbou po Dunaji sa živili aj starovekí obchodníci

Pravdepodobne žiadny svetový veľtok nepreteká od miesta svojho vzniku až po svoje ústie do mora toľkými krajinami ako rieka Dunaj. Je ich od jeho prameňa v Nemecku až po deltu v Čiernom mori dohromady desať. Desať európskych krajín ktorých prítomnosť ako aj hlboká minulosť sa formovala aj na brehoch a v ich blízkosti tejto mohutnej rieky. Ako symbolická tepna prepája najrozmanitejšie národy, náboženstvá a kultúry do pestrého a zaujímavého celku.  Na jej brehoch sa písali celé dejiny strednej Európy. Stáročia trvajúca obchodná výmena a plavba po Dunaji medzi národmi a kultúrami po sebe zanechala pestré a viditeľné stopy postrehnuteľné dodnes. Rieku Dunaj lemujú svedkovia minulosti. Dôležité mestské aglomerácie, hospodárske a kultúrne centrá, impozantné kláštory, nádherné hrady a zámky.

plavba po Dunaji
Plavba po Dunaji je skvelý zážitok

Plavby po Dunaji sú súčasťou svetového turizmu 

    Počas 7. storočia pred Kristom sa grécki námorníci dostali na dolný tok Dunaja a plavili sa proti prúdu. S miestnymi osadníkmi viedli čulý obchod. Vďaka svojim pravidelným obchodným plavbám poznali celý dolný tok rieky a pomenovali ho Ister. Dunaj neskôr slúžil ako severná hranica obrovskej Rímskej ríše. Nazýval sa Danuvius. V jeho vodách hliadkovala rímska flotila a pevnosti pozdĺž jeho brehov boli centrami osád, medzi nimi Vindobona (neskôr Viedeň), Aquincum (neskôr Budapešť), Singidunum (neskôr Belehrad) a Sexantaprista (neskôr Ruse). Dnešný Podunajský región má nielen kultúrny a historický význam, ale aj vďaka svojim fascinujúcim pamiatkam je dôležitý pre regionálny cestovný ruch. Región pozdĺž Dunaja so svojou dobre vybudovanou infraštruktúrou pre cykloturistiku, pešiu turistiku a možnosti cestovania priťahuje každoročne tisíce návštevníkov. Tí si môžu vybrať z pestrej ponuky miestnych cestovných agentúr aj plavbu po Dunaji.

plavba po Dunaji
Vychutnajte si plavbu po Dunaji na moderných lodiach

Rekreačné a cestovateľské plavby 

   V priebehu histórie podunajského regiónu tu po sebe zanechali množstvo kultúrnych pokladov aj legendárni vládcovia Európy, od Marca Aurélia a Fridricha Barbarossu až po Habsburgovcov. Vďaka medzinárodnej spolupráci medzi turistickými organizáciami a lodnými spoločnosťami sa môžu návštevníci vydať na očarujúcu plavbu po Dunaji. Nezabudnuteľnú zážitkovú cestu po tejto historickej cestovateľskej trase so všetkými jej nádhernými budovami a umeleckými pokladmi. A aj výnimočnými prírodnými rezerváciami.