Plynová pištoľ ako súčasť batožiny na chatu

Plynová pištoľ patrí medzi strelné zbrane, u ktorých je ich celková funkcia odvodená predovšetkým od okamžitého uvoľnenia energie stlačeného vzduchu alebo iného plynu. Plynová pištoľ, aj revolver, sú určené nielen k sebaobrane, odpaľovaniu určitej pyrotechniky, ale používajú sa aj ako štartovacie či signálne krátke zbrane. Konštrukcia týchto plynových zbraní úplne vylučuje použitie ostrých guľových nábojov.

plynová pištoľ

Plynová pištoľ vyzerá ako ozajstná.

Plynová pištoľ vyzerá ako ostrý originál

Plynové zbrane vyzerajú veľmi vierohodne, pretože sú vyrábané s cieľom takmer úplnej identity s originálom konkrétnej zbrane. To je určite veľká výhoda v kritickej situácii, keď sa plynová pištoľ použije na obranné účely. Pre nutnú sebaobranu je možno aplikovať niekoľko druhov nábojov s dráždivými účinnými látkami alebo odstrašujúcim svetelným efektom.

Aká plynová pištoľ práve pre mňa?

Plynové pištole fungujú hlavne na princípe poloautomatickej strelnej zbrane. Veľký počet modelov krátkych plynových ručných zbraní je na trhu so zbraňami aj v plne automatickom prevedení. Plynové pištole môžeme rozdeliť na malé, stredné a veľké modely. Pri výbere plynovej pištole konkrétne pre vlastné používanie berte do úvahy váhu a veľkosť zbrane aj z dôvodu pohodlného nosenia. V porovnaní s plynovým revolverom má plynová pištoľ zásobník na viac nábojov, má spravidla dlhší a účinnejší dostrel, čo je vďaka tomu, že nedochádza k úniku plynu medzi hlavňou a valcom zbrane.

plynová pištoľ

Plynová pištoľ slúži primárne na sebaobranu.

Plynová zbraň a jej účel

Pri konkrétnom výbere akejkoľvek plynovej zbrane, a teda aj plynovej pištole, je podstatné zamerať sa  predovšetkým na preferovaný a požadovaný účel ručnej zbrane. Dopredu si treba rozmyslieť, či chcete zbraň pre každodennú sebaobranu, odpaľovanie svetlíc alebo ako určitú ochranu na rekreačnej chate. Berte do úvahy aj veľkosť a hmotnosť zbrane, asi hlavne kvôli pohodlnejšiemu noseniu. Nie vždy väčšia a ťažšia plynová zbraň sa bude hodiť priamo do ruky jej majiteľa. Mnoho ľudí považuje za najväčšiu výhodu plynovej pištole jej veľký dosah, ktorý poskytuje jej držiteľovi slušnú pocitovú úroveň osobného bezpečia.