Ponuka práce v Nemecku je pestrá

Je všeobecne známe už mnoho rokov až desaťročie, že Nemecko ponúka veľa voľných pracovných miest. Ponuka práce v Nemecku je pestrá a bohatá. Každý kto uvažuje za prácou, si má z čoho vyberať. V závislosti aj od jeho kvalifikácie, osobných možností a jazykovej vybavenosti. Nemecko je najväčšou ekonomikou v Európe a jednou z vedúcich ekonomík na svete. V krajine je v súčasnosti potrebné obsadiť viac ako 500 000 pracovných miest. Len Nemecko podľa prognóz potrebuje migráciu až 100 000 osôb z krajín mimo EÚ, aby si udržalo súčasnú úroveň ekonomiky. Nemecko preto ponúka obrovské množstvo pracovných príležitostí pre pracovníkov zo zahraničia.

Ponuka práce v Nemecku
Ponuka práce v Nemecku otvára nové možnosti

Aké sú niektoré výhody práce v Nemecku? 

     Nemecko je ekonomicky aj politicky jednou z najstabilnejších krajín. To ponúka stabilitu a perspektívu pre všetkých  ľudí žijúcich a pracujúcich v Nemecku. Vrátane migrantov zo zahraničia. Odráža to široký konsenzus v spoločnosti, ktorý sa obmedzuje na hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj, európske a transatlantické partnerstvo. Exituje celý rad konkrétnych dôvodov, prečo pracovať práve v Nemecku. Prečo sa práve tam zaujímať o dobrú prácu. Aké sú teda niektoré výhody legálnej práce v tejto bohatej krajine práve pre vás? Napríklad aj nasledujúce: 

  • nízka miera nezamestnanosti, 
  • ekonomike sa darí, ponuka práce je pestrá, 
  • rozsiahle práva zamestnancov, 
  • spravodlivé mzdy,  
  • ochrana pred nespravodlivým prepustením, 
  • dodržiavanie minimálnej mzdy, 
  • sociálne zabezpečenie a výhody, 
  • dôchodkové poistenie a  
  • nemocenská dovolenka
Ponuka práce v Nemecku
Ponuka práce v Nemecku obsahuje aj zlievarstvo

Je ľahké odísť za prácou do Nemecka? 

     Občania EÚ sa môžu voľne sťahovať do Nemecka. Stačí sa po určitom čase zaregistrovať na migračnom úrade. Neskôr je potrebné vykonať niekoľko ďalších krokov. Je to aj potreba získať daňové číslo. V prípade, že ste kvalifikovaný pracovník a ovládate nemčinu na určitej úrovni, potom sú vaše možnosti využiť ponuky práce značné. V mnohých prípadoch sa rodinní príslušníci môžu pripojiť k vám a odcestovať s vami do Nemecka.  Závisí to od vašej osobnej situácie. Mali by ste si to všetko vopred prediskutovať s vaším budúcim zamestnávateľom, špecializovanou agentúrou a prípadne aj úradmi.