Poplašné náboje pre plynové pištole a revolvery

Poplašné náboje

Expanzné zbrane sú upravené na využívanie poplašných nábojov

Poplašný náboj je pomenovaním pre charakteristický druh náboja, ktorý síce obsahuje strelný prach ale nemá zabudovanú ostrú strelu. Pri výstrele tak vzniká iba tlaková vlna doprevádzaná svetelným a zvukovým efektom. Takéto náboje môžu slúžiť ako cvičné strelivo pre cvičnú streľbu ostrými zbraňami.

Poplašné náboje sú strelivom do expanzných zbraní

Poplašné náboje sú strelivom do expanzných zbraní, ktorým sa zvykne hovorievať plynovky a je možné ich zhruba rozdeliť  na dva základné typy poplašných nábojov. Sú to asi častejšie známe a používané akustické náboje a náboje s dráždivým obsahom.

Akustické poplašné náboje

Akustické slepé náboje spôsobujú iba hlukový prípadne vizuálny efekt. Slúžia pre výcvik streľby, simuláciu streľby rôzneho charakteru, pre výcvik psov či filmové účely. Známe sú štartovacie akustické poplašné náboje určené pre plynové pištole. Náplň náboja nemá paralyzujúce ani iné účinky. Takýto náboj je určený na vytvorenie hluku a na vystreľovanie svetlíc a signálnych svetlíc. Používajú sa tiež ako športové štartovacie náboje, alebo pri výcviku psov. Náboje je možné  použiť pre plašenie škodnej zveri v sadoch a lesoch

Poplašné náboje s dráždivým obsahom

poplašné náboje

Štartovacie pištole sa spolu s poplašnými nábojmi využívajú na rôznych športových podujatiach

Poplašné náboje s dráždivým obsahom slúžia pre obranu. Základné látky použité v „plynových“ nábojoch sú slzný plyn (CN), nervovo-paralytický plyn (CS) a technický korenie (PEPPER). Účinnosť sa pohybuje podľa podmienok od 1 do 7 metrov, predpokladom je zasiahnutie nekrytých častí tela. Účinné látky sú napospol kvalifikované ako jedy, avšak ich koncentrácia v poplašných nábojoch je tak nízka, že nespôsobujú trvalé následky na zdraví.

Priemyselné a technické použitie poplašných nábojov

Takýto typ nábojov môže slúžiť ako pohon do expanzných prístrojov v kovopriemysle a v stavebníctve. Náboje v zásobníku do expanzného prístroja slúžia k nastreľovanie klincov. Dobre známe sú aj zabíjačkové prístroje určené na porážky zvierat či špeciálne pasce na hlodavce v záhradách. Ich výhodou je, že nepotrebujú žiaden zdroj energie. Stačia na ich účinnú prevádzku len vhodné poplašné náboje.