poplasne-naboje

poplašné náboje

Štartovacie pištole sa spolu s poplašnými nábojmi využívajú na rôznych športových podujatiach