poplasne-naboje

Poplašné náboje

Expanzné zbrane sú upravené na využívanie poplašných nábojov