Pracuje vo vašej záhrade záhradkár alebo záhradník? | Záhradníctvo

záhradníctvo

Záhradníctvo

Momentálne už niekoľko rokov žijem v prenajatom byte v peknom kamennom dome s výhľadom na prístav a kotviace plavidlá miestnych rybárov. Z okna mojej obývačky však vidím aj peknú záhradu, v ktorej občas niečo aj urobím. Udržiavam ju, aby úplne nezarástla burinou. Pani domáca už veľmi nevládze, a tak som mal aj niekoľko pokusov niečo dole pod mojim oknom vypestovať. Napadlo mi vyriešiť si, čo som vlastne zač. Záhradník alebo záhradkár. A ako to je aj s tým pojmom záhradníctvo?

Pracovná náplň záhradníka

Záhradnictvo je vo všeobecnosti odbor zaoberajúci sa štúdiom rastlín v súvislosti s ich pestovaním. Nielen pre uspokojenie našich základných každodenných potrieb (ovocie, zelenina, koreniny, liečivé bylinky), ale aj zo sociálnych a estetických dôvodov (kvety, okrasné rastliny). V tomto smere je záhradníctvo prepojené nielen s odbormi technickými, ale aj s otázkami čisto humanitnými. V porovnaní s poľnohospodárskou veľkovýrobou sa záhradníctvo zaoberá zvyčajne pestovaním na obmedzenej ploche. Je to často väčšia či menšia záhrada, ovocný sad alebo vinohrad. Využíva hlavne ručnú práce kvalifikovaného záhradníka. Záhradníctvo je teda činnosť vykonávaná v záhradách, parkoch alebo záhradníctvách. Ako záhradníctvo môže byť označený druh služby alebo špecializovaná firma zaoberajúca sa jednotlivými činnosťami v pestovaní a predaji rastlín. Zamestnanec takejto firmy zvyčajne pracuje ako záhradník.

Základné odvetvia záhradníctva

záhradníctvo

Zelenina, ovocie, či okrasné rastliny? Čo uprednostňujete vo vašej záhrade vy?

Bežne sa záhradníctvo rozdeľuje na niekoľko základných odvetví. Medzi tie základné patrí zeleninárstvo, ovocinárstvo, sadovníctvo a kvetinárstvo. Záhradník je človek odborne sa zaoberajúci záhradníctvom. Pracuje obvykle v záhrade, sade alebo v parku. Jeho pracovná náplň zahŕňa ošetrovanie rastlín počas vegetácie a ich ochranu proti chorobám a škodcom. Organizuje zber, transport a skladovanie produktov, ich prípravu na trh a expedíciu. Venuje sa spracovávaniu pôdy pre záhradné kultúry, množí ich a vysieva.

Moje povinnosti v tej našej záhrade

Záhrada mojej domácej má niekoľko častí, je tu úžitková a okrasná časť, šikovný malý skleník, zopár starých stromov, v korunách ktorých je plno hniezd vtákov. A na jeseň je z tých troch stromov plno napadaného lístia. Medzi moje povinnosti je ich priebežne hrabať a odvážať. Pravidelne ošetrujem stromy, kríky a orezávam menšie živé ploty. Okopávam stromčeky, kríky, ruže a rôzne porasty. Máme tu aj väčšiu plochu vyhradenú ako trávnik. O ten sa ale stará kosením profesionálny záhradník, ktorý sem občas príde. Tomu domáca za jeho služby zaplatí, ja to robím ochotne a dobrovoľne v rámci môjho bývania. Odmenou mi je dobrý pocit. Takže stručne na záver. V tej našej záhrade pracuje aj záhradkár aj záhradník s licenciou. Ale nie je to v žiadnom prípade záhradníctvo. Len obyčajná ale pekná záhrada. Alebo len záhradka?