Prečo je dôležitá výživa rastlín?

Výživa rastlín

Výživa rastlín, ktorú zabezpečí hnojivo na rastliny

Výživa rastlín je kľúčová pre jej rast. Rastliny potrebujú hlavne organické látky, cukry, tuky a bielkoviny získavané z rozkladu mikroorganizmov, iných rastlín a zvierat. Živiny tiež získavajú z anorganických látok, hornín a nerastov. Výživa rastlín sa do ich buniek dostáva cez korene zo zeme alebo cez listy a nadkorenné časti rastliny. Výživa rastlín môže byť však viazaná aj na iné prvky v alkalických alebo kyslých pôdach. V takýchto prípadoch pomáhajú vstrebávaniu živín mikróby.

Živiny a minerály

Pôda niekedy neobsahuje všetky živiny, ktoré rastliny pre svoj rast potrebujú. Príčin môže byť viacero. Živiny sa mohli vyčerpať predchádzajúcim pestovaním tej istej plodiny. Takáto situácia nastáva hlavne v umelých pôdach ako napríklad skleníkoch, kde vonkajšia voda alebo vietor nedonesú potrebné živiny do pôdy.

V takomto prípade sa používajú hnojivá, aby bola výživa rastlín zabezpečená. Na trhu existuje mnoho prírodných alebo umelých hnojív. Obyčajné hnojivá však niekedy neobsahujú komplexný súbor látok pre výživu rastlín. Komplexné hnojivá sú napríklad hnojivá NPK. Tieto hnojivá obsahujú dusík na podporu rastu, draslík pre zdravie rastliny a fosfor na podporu rastu koreňov. Preto ak u svojich rastlín badáte viac ako jeden z týchto problémov, komplexné hnojivo je pre vás najlepšie. Samozrejme môžete kúpiť aj samostatné hnojivo, ktoré vás finančne vyjde približne rovnako ako NPK hnojivo.

Výživa rastlín

Hnojivo a správna výživa rastlín

Výživa rastlín vo forme hnojiva

Niekedy však ani NPK hnojivom nevyriešite všetky problémy slabej úrody. Výživa rastlín spočíva aj v dostatočnom prijímaní kyslíka, uhlíka a vodíka. Ak vidíte problémy v abnormálnom, nedostatočnom raste rastlín alebo v tom, že rastliny stratili schopnosť reprodukovať, problém je v makronutrientoch. Medzi makronutrienty sa radí vyše dvadsať prvkov, ktoré rastliny vyžadujú vo veľkých množstvách. Sú to napríklad kalcium, magnézium, sulfid. Rastliny potrebujú aj mikronutireny, avšak v menšom množstve ako u predchádzajúcich prvkoch. Medzi významné mikronutrienty patrí nikel, kobalt, meď, železo alebo zinok.

Ak pôda obsahuje v dostatočnom množstve všetky tieto látky a výživa rastlín stále nie je dostatočná, problém môže byť v nedostatku mikróbov, ktoré pomáhajú rozkladu látok ich premenou na vstrebateľné živiny.