Prečo si otvoriť a používať offshore bankový účet?

Možno, že občas premýšľate nad tým, či by vám mohol nejaký zahraničný či dokonca offshore bankový účet dať niečo naviac oproti účtu alebo účtom, ktoré máte v niektorej z bánk v krajine vášho trvalého bydliska. Offshore alebo zahraničný bankový účet je jednoducho bankový účet, ktorý máte založený v nejakej banke mimo krajiny svojho bydliska. Existuje niekoľko pádnych dôvodov, prečo si takýto offshore bankový účet otvoriť a pravidelne ho používať. Asi málokto bude pochybovať o tom, že politická neistota a nestabilita predstavuje určité riziko pre naše úspory. Našou osobnou stratégiou na zníženie politického rizika je umiestniť niektoré zo svojich úspor do renomovanej zahraničnej banky. Diverzifikácia našich vkladov a financií aj založením si offshore bankového účtu je pre mnohých vhodným pohodlným a preventívnym riešením, ako si chrániť svoj majetok.

offshore bankový účet

Zahraničný/offshore bankový účet pre podnikateľov a firmy – aké má výhody?

Stabilita zahraničnej banky na prvom mieste

Stále častejšie sa objavujú názory, že mnohé bankové systémy v západných krajinách sú v podstate nezdravé. Banky sa zadlžujú, vlády rôznych štátov sľubujú rôzne ozdravné schémy a prijímajú aj na EU úrovni politické rozhodnutia. To znamená, že v prípade ďalšieho Lehman štýlu finančných celosvetových otrasov, mohli by ste mať problémy s prístupom k svojim častokrát celoživotným úsporám.

Offshore bankovníctvo

Existujú teda vôbec offshore banky s vysokou dôveryhodnosťou? Samozrejme, že áno. Sú to zahraničné banky aj v offshore krajinách so stabilnou jurisdikciou a s nízkym zadĺžením, ktoré nehazardujú s vkladmi svojich klientov. Mnohé z týchto bánk úspešne skapitalizujú svoje financie, nemajú problém s výplatou hotovosti na ruku a ich štruktúra má vysoko konzervatívnu povahu. Založenie si offshore bankového účtu je jednou z možností, ako si ochrániť svoj hmotný i nehmotný majetok. Je to aj možnosť diskrétneho uloženia peňazí a spôsob prevodu peňažných prostriedkov a ich investovanie do offshore spoločností. Offshore bankové účty zaručujú rýchly prístup k uloženým prostriedkom. Finančné prostriedky uložené na offshore účte sú chránené pred zmenami v daňovom systéme vašej materskej krajiny.