živý prenos

live streaming

Živý prenos je jedným z kľúčových nástrojov marketingu súčasnosti.