Putá – nevyhnutná výbava každého policajta

Vo výbave policajta sú putá prioritou číslo jeden. Ako inak by zadržali osobu, ktorá spáchala priestupok. Je to bežná pomôcka v teréne ako zabrániť v pohybe či následnému úteku trestnej alebo podozrivej osoby poprípade viac osôb.

putá

Klasické policajné putá

Putá: rôzne druhy a typy

Existuje viac druhov tohto obranného prostriedku. Bežne vidíme policajtov s takzvanými „policajnými putami“ retiazkovými, ale existujú aj jednorázové textilné a plastové. Pri preprave podozrivej osoby sa využívajú skôr obyčajné prevedenia bez poistky, ktoré sú odomykateľné z obidvoch strán. V bezpečnostných službách, policajných zložkách, colnej správe, finančnej správe a ZVJS (zbor väzenskej a justičnej stráže) sú tiež využívané prevedenia s pántami. Vďaka pántom vieme zaistiť putá v konkrétnej polohe, aby nedošlo k nechcenému pricvaknutiu ruky zadržanej osoby. Existuje mnoho ďalších variant ako napríklad na nohy a ruky zároveň, s vodiacim pásom, samostatne len na nohy, s pevným úchopom, dvojreťazové. Tie sa využívajú skôr v oblastiach s maximálnou ochranou ako na verejných miestach.

putá

Nie len policajti nosia pri sebe putá

Je nutnosť vlastniť zbrojný pas ?

Nie je dôvod aby občania vlastnili putá. Ak by nastala situácia, že sa potrebujete brániť, tak by som skôr odporučil brániť sa sprejom a čo najrýchlejšie utiecť. Nikto sa vám nenechá spútať, možno priateľka, ale to je už iná téma a na to rozhodne zbrojný pas nepotrebujete. Žijete v nebezpečnej časti a rozhodli ste požiadať o zbrojný pas? V tom prípade by ste mali vedieť o akú skupinu budete žiadať a prečo. Pred žiadosťou sa určite zastavte pre psychologický a lekársky posudok, bez toho to nejde. Je to nevyhnutné, aby sa predišlo situácií, že bude mať povolenie osoba držať a používať zbraň, ktorá nie je po psychickej stránke v poriadku. Všeobecné podmienky pre vlastnenie tohto preukazu sú: vek 21 rokov, plná spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a spoľahlivosť podľa § 19 a samozrejme zdravotná a psychická spôsobilosť ako bolo spomenuté vyššie.