Rekonštrukcia domu – bez kompromisov to nepôjde

Práve ste kúpili starší rodinný dom, ktorý nutne potrebuje rekonštrukciu a zateplenie, alebo ste sa rozhodli prerobiť svoj dom, ktorý už nevyhovuje požiadavkám vašej rodiny? Rekonštrukcia domu si vyžaduje dôslednú prípravu!

rekonštrukcia domu

Čaká aj vás rekonštrukcia domu?

Na začiatku to bez statika nepôjde…

Ak teda plánujete rekonštrukciu staršieho rodinného domu, čaká vás náročné obdobie, ktoré sa ale (ak nič nezanedbáte a budete dôsledný) dá zvládnuť. V prvom rade je potrebné zistiť, v akom stave sa dom nachádza a úplne najlepšie je preveriť celý dom od základov až po strechu. Konzultácia so stavebným statikom je prvým základným krokom, pretože vám nie len objasní stav domu, ale aj možnosti jeho rekonštrukcie, ako napríklad, ktoré steny sú nosné a musia ostať nedotknuté, ktoré deliace priečky môžete vybúrať, v ktorých stenách a za akých podmienok je možné robiť otvory napr. na dvere či okná. Stavebný statik posúdi aj to, či je možné z krovu a povaly vybudovať obytné priestory, prípadne či základy domu umožňujú zrealizovať nadstavbu ďalšieho poschodia. Na základe týchto dôležitých informácií môžete lepšie poznať svoje možnosti, upraviť svoje zámery a pokračovať v plánoch na prípravu rekonštrukcie.

Stavebné povolenie

Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia, ktoré budete pri väčšej rekonštrukcii určite potrebovať, je predloženie projektu od architekta. V projektovej dokumentácii musia byť zdokumentované všetky zmeny a úpravy, ktoré budú vykonané pri rekonštrukcii vrátane zmien rozvodov elektriny, vody či plynu.

rekonštrukcia domu

Ako zorganizovať rekonštrukciu domu kvalitne?

Rekonštrukcia domu kvalitne!

Výber kvalitných odborníkov (architekta, stavebného dozoru či remeselníkov) je dobrý predpoklad na úspešný priebeh rekonštrukcie, lebo nič vám nemôže prerábanie znepríjemniť viac ako nekvalitne odvedená práca a nedodržiavanie dohodnutých termínov. Pri výbere vám môžu pomôcť odporúčania známych a priateľov, ktorí už mali dobrú skúsenosť s konkrétnymi odborníkmi, ale aj recenzie na internetových stránkach.

Každá rekonštrukcia so sebou obyčajne prináša aj určité kompromisy a nie vždy môže všetko prebehnúť presne podľa nášho želania, pretože je potrebné rešpektovať aj určité normy a predpisy a samozrejme aj dobré susedské vzťahy. Navyše, rekonštrukcia domu je vždy o niečo zložitejšia ako rekonštrukcia bytu, ale netreba zabúdať na to, že staršie rodinné domy ponúkajú atmosféru, ktorú na sídlisku nenájdete.