škola-v-prírode

škola v prírode

Staršie deti by mohla potešiť aj návšteva múzea A. Warhola