Školy v prírode – detská dovolenka

Aj keď Slovensko ponúka nespočetne veľa nádherných miest (nie len) pre školy v prírode, dnešné školské výlety umožňujú cestovanie aj do zahraničia. Niektoré deti cestujú každé prázdniny s rodičmi do rôznych dovolenkových destinácií, tradičných aj tých menej známych. No mnohé deti také šťastie nemajú. O mori a exotických krajinách počúvajú len od svojich spolužiakov a k väčšej „mláke“ vody sa dostanú len vo svojich predstavách.

školy v prírode

Školy v prírode ponúkajú mnoho zážitkov a utužujú kolektív

Zahraničie volá

Okrem toho, že školy v prírode v zahraničí sú výhodné pre úplne všetky deti, pre tie menej šťastné to znamená omnoho viac. A práve preto by sa takéto školské výlety mali konať častejšie. Občas sa možno stretnete aj s názorom rodiča, že „moje dieťa to nepotrebuje“. Veľa rodičov si neuvedomuje rôzne benefity, ktoré školy v prírode ponúkajú. Najmä ak to pre ich deti znamená len „zas jeden z mnohých“ výletov. Je dôležité uvedomiť si, že takéto výlety umožňujú deťom byť samostatnejšími, zdokonaliť sa v rôznych činnostiach a naučiť sa reagovať a riešiť niektoré situácie, ktoré za iných okolností dovtedy nemali možnosť spoznať na vlastnej koži – najmä ak sú na dovolenke s rodičmi. Zahraničie otvára pre mnohých nové možnosti, nové situácie v inej kultúre, a celkovo iný pohľad na svet.

školy v prírode

V škole v prírode sa deti ľahšie socializujú než v školských laviciach

Školy v prírode pomôžu deťom lepšie vidieť a počuť

Hovorí sa „lepšie raz zažiť ako sto krát počuť“ a to je jednoznačne pravda. Deti sú veľmi vnímavé a rozmýšľajú jednoduchšie ako my dospelí. Preto často krát prehliadneme veci, ktoré si oni hneď všimnú. A často krát si všímajú práve to dôležitejšie. Deti si na takejto „dovolenke“ usporiadajú myšlienky, niektoré sa práve rozhodnú čím chcú v živote byť. Niekto v sebe objaví záľubu cestovného ruchu, zodpovednosti a organizovania, niekto v umení a niekto sa naučí pomáhať druhým. Iná kultúra či dokonca teplotné pásmo pomôže vnímať okolitý svet s otvorenou mysľou. Pri športových aktivitách alebo aj rôznych poznávacích cestách budú musieť deti zapojiť všetky svoje zmysly, naučia sa podeliť sa, spolupracovať, dosiahnuť spoločne cieľ. V konečnom dôsledku to spolužiakov spojí a aj po návrate zo školy v prírode tento vzťah pretrváva, čo sa odrazí na spolupráci v triede pri rôznych úkonoch.