Skúšobná verzia programu Solid Edge trial zdarma

V dnešných časoch sa už aj ten úplný začiatočník v oblasti akéhokoľvek grafického dizajnu nezaobíde bez kvalitného grafického softvéru. Určite je jedným z najznámejších komplexný 3D CAD systém Solid Edge, vyvinutý spoločnosťou Siemens PLM Software. Vďaka použitiu inovatívnej synchrónnej technológie tento systém zaručuje najkratší vývoj produktov a ich zavádzanie na trh. Softvér Solid Edge je aplikovateľný v rôznych odvetiach strojárstva, automobilového priemyslu, stavebníctva a dokonca aj v leteckom priemysle. Jeho možnosti a prednosti si akýkoľvek záujemca môže overiť stiahnutím do svojho počítača bezplatnú verziu Solid Edge Trial.

Solid edge trial

Siemens CAD, CAM, CAE a PLM Software.

Stiahnite si bezplatnú skúšobnú verziu

Široká škála nástrojov pre 3D modelovanie, analýzu, MKP výpočty a vytváranie výkresovej dokumentácie robí zo Solid Edge softvér univerzálne použiteľný v mnohých odvetviach. A stačí k tomu uloženie si ho do osobného počítača bežne dostupného na našom trhu. Zvlášť pozoruhodný je vysoký výkon Solid Edge a nízke požiadavky na hardvér. Uložením si bezplatnej skúšobnej verzie Solid Edge Trial získate dobrý prehľad. Dosiahnete vo vývoji svojho produktu ďalšiu úroveň s  portfóliom cenovo dostupných a ľahko použiteľných softvérových nástrojov. Používaním a testovaním skúšobnej verzie čoskoro zistíte, že Solid Edge ponúka jedinečnú produktivitu dizajnu a inžiniersku kreativitu  využívajúc synchrónnu technológiu. Softvér  dodáva rýchlosť a flexibilitu priameho modelovania pomocou ovládania parametrického dizajnu.

Solid edge trial

Solid Edge

45-dňový Solid Edge Trial

Vyskúšajte si 45 – dňovú skúšobnú verziu programu Solid Edge Trial. Otestujte si na svojich projektoch  plnú verziu programu Solid Edge s možnosťami 3D modelovania dielov, zostáv a ďalšími funkciami. Softvérový program Solid Edge so svojou synchrónnou technológiou je modulárny a rozšíriteľný. Funkčný rozsah riešenia môže byť upravený individuálne. Aj v situácii, kedy je potrebné rozšírenie o ďalší modul, bez nutnosti preinštalovať softvér. Portfólio produktov Solid Edge posúva vývoj produktov na vyššiu úroveň v každom aspekte. Posledná verzia Solid Edge umožňuje v začiatočnej etape vývoja použitie technológií novej generácie, akým je generatívne modelovanie, reverzné inžinierstvo a konvergentné modelovanie.